HomeNieuwsMilieuAfvalmonitor 2021: ‘focus op communicatie aanpak en vervuiling van de gescheiden afvalstromen.’

Afvalmonitor 2021: ‘focus op communicatie aanpak en vervuiling van de gescheiden afvalstromen.’


Door een memo heeft wethouder Coen Lageveen de afvalmonitor 2021 verspreid. Over 2021 is de analyse gemaakt over het totale afval Purmerend en Beemster, om zo een uitgangspunt voor de nieuwe gemeente Purmerend te creëren. In de Afvalmonitor 2021 is geen rekening gehouden met onze pilot gescheiden inzameling gft bij de hoogbouw.

Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden
inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van het afgelopen jaar met het landelijk gemiddelde van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en hetzelfde karakter als Purmerend.

Meten is weten

Er wordt in de afvalmonitor aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.
Er is een dalende lijn te zien in de jaarlijkse hoeveelheid afval die de inwoners van Purmerend genereren. Van 538 kilo in 2019 naar 528 kg/inw in 2020, naar 515 kg/inw in 2021. Hiermee zit Purmerend op hetzelfde niveau van gemeenten in Nederland met een vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval is ook in het afgelopen jaar toegenomen, van 155 tot 166 kilo per inwoner in 2021. Ten opzichte van 2020 is de hoeveelheid gescheiden bio-afval iets toegenomen. En ook de hoeveelheid PMD is toegenomen, net als de gescheiden hoeveelheid textiel is gestegen.

Nieuwe gemeente – nieuwe nulmeting

De afvalmonitor 2021 vormt het nieuwe uitgangspunt voor het niveau afvalscheiding van de nieuwe gemeente Purmerend. Het niveau van afvalscheiding is in 2021 gestegen naar 55 %.
De samenstelling van het restafval laat zien dat dit percentage nog steeds omhoog kan. In figuur 1 is aangegeven hoe de samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval, oftewel het restafval ingezameld wordt met minicontainers aan huis en ondergrondse containers bij hoogbouw, is opgebouwd. Van de 219 kilo fijn restafval per inwoner is 28 kilo daadwerkelijk niet meer herbruikbaar, de overige 191 kilo bestaat uit herbruikbare afvalstromen.

Het ongescheiden fijn huishoudelijk restafval bevat nog steeds erg veel groente- fruit- en etensresten afval, tegenwoordig bioafval genoemd, het aandeel tuinafval is beperkt. Het aandeel niet herbruikbaar, dus het echte restafval, is 28 kilo per inwoner. In 2020 was dit nog 45 kilo, dit is een afname van 38%.

De categorie ‘ overig herbruikbaar’ bestaat uit metaal, hout, puin, KCA, kunststof (geen verpakkingen).

De belangrijkste conclusies

Na de coronasituatie in 2020, laat 2021 zien dat de stijgende lijn van de afvalscheiding doorloopt en dat er nog mogelijkheden zijn tot verbetering, zo laat de samenstelling van het restafval zien.
Het bio-afval is het grootste aandeel van het restafval, 48% van het restafval is bio-afval [groente- en fruitafval en etensresten], met het tuinafval erbij zelfs meer dan 51%. Het merendeel van deze 113 kilo bio-afval en tuinafval is zeer geschikt om compost van te maken als dit gescheiden ingezameld zou worden.

Hoe verder in 2022

De afvalmarkt is volop in ontwikkeling en is daarnaast onrustig. Redenen hiervoor zijn de fluctuerende grondstofprijzen, de fluctuerende opbrengsten uit sommige afvalstromen, de ontwikkeling van het
statiegeldsysteem maar ook de onzekerheid over de nieuwe inhoud van Dossier Verpakkingen dat dit jaar in zijn huidige vorm eindigt.

De situatie in de afvalmarkt maakt dat keuzes voor maatregelen voor verbetering afvalscheiding weloverwogen gemaakt moeten worden. Waar het gaat om bewustwording en goede informatie, is het
bio-afval de meest voor de hand liggende keuze.
Daarom zal de focus van de doorlopende communicatie aanpak liggen op het bioafval, aangevuld met het voorkomen van vervuiling van de gescheiden afvalstromen in het algemeen.

De keuze voor aanvullende maatregelen, op basis van de Notitie Toekomstbestendig AfvalbeheerPurmerend 2022-2025, zal in de loop van dit jaar gemaakt worden.

[/responsivevoice]

Milieu artikelen