HomeNieuwsMilieuAfvalmonitor 2020 beschikbaar

Afvalmonitor 2020 beschikbaar

afvalinzameling_gaasterland_3
Foto Stadspartij

Wethouder Van Meekeren stuurde de raadsleden de Afvalmonitor 2020. Meten is weten. Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval.

De belangrijkste conclusies

Uit de Afvalmonitor kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Het afvalscheidingspercentage in Purmerend is gedaald van 57% in 2019 naar 53% in 2020;

  • Oorzaken van de daling zijn te vinden in het grof huishoudelijk afval waarvan er veel meer via het haalsysteem is ingezameld waardoor het hergebruik lager is en in een toch wel redelijke stijging van het echte restafval, dat aandeel steeg van 32 naar 45 kilo per inwoner. Dit zal te maken hebben met de coronasituatie in 2020;

  • De hoeveelheid ongescheiden restafval in Purmerend per inwoner in 2020 is 232 kilo. In de rapportage wordt dit vergeleken met het landelijk gemiddelde over 2019, wat in verband met het corona-jaar niet geheel een juist beeld geeft;

  • De hoeveelheid gescheiden ingezameld gft-fval is wat gedaald, de hoeveelheden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) en glas zijn wat gestegen en papier en textiel zijn nagenoeg gelijk gebleven;

  • Van het restafval is ca. 19% te definiëren als ‘echt restafval’, de overige 81% bestaat uit herbruikbare componenten.

Hoe verder in 2021

De eind 2020 gehouden bewonersenquête geeft inzicht in de mogelijkheden om bewoners te motiveren en faciliteren waar het gaat om het scheiden van het afval. De update van de notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend voor de periode 2021-2025 gaat in
oktober richting de raad. Hierin staat een nieuw ontwikkelpad met mogelijke maatregelen om de gescheiden inzameling van grondstoffen, want dat zijn het tenslotte, verder te verbeteren. De focus van de doorlopende communicatie aanpak zal liggen op het bioafval, aangezien
dat het grootste aandeel in het restafval heeft.

Lees HIER de afvalmonitor 2020

Milieu artikelen