HomeNieuwsMilieuAardgasloos Purmerend is de bestuurlijke ambitie

Aardgasloos Purmerend is de bestuurlijke ambitie

aardgasloos
Op 6 december 2016 heeft onderzoeksbureau DWA een “Kansenstudie aardgasloos Purmerend” gepresenteerd. DWA heeft toen toegelicht dat Purmerend een unieke uitgangspositie heeft voor wat betreft de ambities van het rijk om de bebouwde omgeving aardgasloos te verwarmen. 75% van de bebouwde omgeving in Purmerend heeft geen gasaansluiting en maakt gebruik van het duurzame warmtenet van de Stadsverwarming Purmerend.
ln de Agenda Purmerend 2040 wordt al aangegeven, dat Purmerend de ambitie heeft, als eerste gemeente aardgasloos te willen zijn.
m deze ambitie uit te werken, wordt – parallel aan bovengenoemde actie in het kader een pas gesloten Green Deal en in overleg met externe (betrokken) partijen – een Purmerendse Routekaart naar aardgasloos opgesteld. Deze Routekaart wordt voor de zomer ter besluitvorming aan u voorgelegd
Green Deal door Purmerend medeondertekend
Op I maart is de Green Deal “Aardgasloze wijken” ondertekend door de minister van Economische Zaken en zo’n 30 gemeenten. Diverse andere (nuts)bedrijven (waaronder Liander) zijn ook betrokken bij de verdere uitwerking van deze Green Deal. De bedoeling van deze Green Deal is dat gemeenten concreet aan de slag gaan met projecten gericht op de energietransitie (naar aardgasloos). De ministeries bieden hulp en begeleiding waar nodig en mogelijk is in de projecten. Daarnaast biedt de Green Deal de mogelijkheid mee te denken over financieringsmogelijkheden van de overgang naar een andere energievorm. De minister van EZ heeft gevraagd of de gemeente Purmerend deze Green Deal ook zou willen tekenen. Het college heeft gemeend, dat het goed is voor Purmerend deze Green Deal te tekenen.
Nieuwbouw al aardgasloos
ln Purmerend wordt nieuwbouw in principe gerealiseerd zonder aardgas. Voor de wijken Kop West en Kleine Where heeft is een warmteplan vastgesteld, zodat nieuwe woningen aangesloten worden op het warmtenet (tenzij de ontwikkelaar een gelijkwaardig alternatief heeft).
Voor de bestaande bouw willen we zoeken naar locaties waar we snel kunnen starten met een energieverandering.

De gepresenteerde Kansenstudie Aardgasloos Purmerend (DWA) vormt hiervoor een eerste basis. Dit onderzoek zal verdiept worden tot wijk- en buurtniveau. Tegelijkertijd wordt een traject ingezet de bewoners te informeren over deze overgang van energievorm. Voor deze aanpak is voor het uitvoeren van de eerste fase (het nader onderzoek) subsidie toegekend door de VNG.
De ervaring die hiermee wordt opgedaan, kan worden gedeeld met de andere deelnemers binnen de Green Deal.
De knelpunten worden ook besproken in het kader van deze Green Deal, en vanuit Purmerend kan meegedacht worden aan oplossingen, voor bijvoorbeeld de financiering.

Milieu artikelen