HomeNieuwsMilieuAanvulling op Provinciaal Inpassingsplan N244 op onderdeel P&R- locatie te Purmerend

Aanvulling op Provinciaal Inpassingsplan N244 op onderdeel P&R- locatie te Purmerend

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft in november 2014 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure provinciaal inpassingsplan N244. Het Inpassingsplan N244 is op één onderdeel vernietigd. Het gaat om de onderbouwing van de aanleg van de P&R-locatie inclusief Horeca en Tankstation ter hoogte van de Salvador Allendelaan, Purmerend in relatie tot de aangrenzende weidevogelgebieden. Gedeputeerde staten stellen Provinciale staten thans voor om een aanvulling op het Inpassingsplan N244 vast te stellen. Met het nieuwe besluit voldoet de provincie Noord-Holland aan de uitspraak. De realisatie van de verdubbeling N244 tussen de A7 – N247 start eind 2015.

De Afdeling bestuursrechtspraak vindt de onderbouwing van het openbaar belang van de aanleg van horeca en een tankstation voor wat betreft de verstoring van het weidevogelgebied tussen de N244 en Kwadijk onvoldoende. De aanleg van het P&R-terrein, inclusief fietsenstalling, bushalte, openbare verlichting en het planten van bomen staan niet ter discussie.
De beperkte verstoring die de aanleg van het P&R-terrein veroorzaakt op het aangrenzend weidevogelgebied compenseert de provincie. Hiervoor reserveert de provincie de benodigde gelden. De provincie bepaalt in 2015 waar deze compensatie wordt gerealiseerd. De aanleg van de horeca en tankstation is pas mogelijk, wanneer aangetoond wordt dat de aanleg geen negatieve effecten veroorzaakt op het aangrenzend weidevogelgebied.

De aanvulling op het Inpassingsplan N244 regelt eveneens dat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en Zeevang bevoegd blijven om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen vast te stellen en te handhaven voor het gebied van het Inpassingsplan N244. De inhoudelijke behandeling door Provinciale Staten vindt plaats op 2 maart 2015.

Meer informatie over de verdubbeling N244 is te vinden via: www.infoN244.nl.

 

Milieu artikelen