HomeNieuwsEconomieAantal bezoekers binnenstad neemt af, gemeente hijst stormbal!

Aantal bezoekers binnenstad neemt af, gemeente hijst stormbal!

winkelscentrum
Purmerend zet in op een attractieve en leefbare stad voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het motto ‘van groei naar bloei’ onderstreept de nadruk op kwaliteit bij de verdere ontwikkeling van de stad. De laatste jaren nemen bezoekersstromen in de binnenstad af. Niettemin zijn er marktpartijen en locaties in beeld voor nieuwe ontwikkelingen.

Het detailhandelsbeleid van de gemeente is opgesteld in 2006. Hierin is uitgegaan van een groei van de binnenstad met ± 10.000 m2 winkelvloeroppervlak (+25%). Daarnaast is de Kop van West aangewezen als locatie voor perifere en grootschalige detailhandel.
Door uitplaatsing van bestaand en toevoeging van nieuw aanbod is uitgegaan van ± 24.000 m2 detailhandel. Door de inmiddels gewijzigde omstandigheden vraagt dit programma om een nieuwe afweging.
In aanloopstraten staat de winkelfunctie onder druk en ook in het kernwinkelgebied blijven substantiële nieuwe winkelontwikkelingen uit. Met de herinrichting van de Koemarkt kreeg de binnenstad recent wel een belangrijke nieuwe impuls.

Herziening bestemmingsplan
Op dit moment wordt de herziening van het bestemmingsplan binnenstad voorbereid. De gewijzigde marktomstandigheden, bestaande initiatieven en nieuwe kansen vragen om een actuele detailhandelsvisie voor de binnenstad (inclusief Kop van West).
Door aan te sluiten bij de recent afgeronde concept horecastructuurvisie kan de samenhang gezocht worden tussen verschillende publieksfuncties.

Wat vindt u?
Het onderzoek wordt door de gemeente Purmerend uitgevoerd in samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven, bewoners en bezoekers van de binnenstad. Bezoekers van de binnenstad en detaillisten worden o.a. bevraagd naar hun ervaringen.
Hoe, met en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd, kunt u lezen in het plan van aanpak detailhandelsvisie binnenstad. Deze is vanaf de website van de gemeente Purmerend te downloaden.
Medio september wordt verwacht dat het onderzoek is afgerond.

Economie artikelen