HomeNieuwsMilieuAansluitplicht gas bij nieuwbouw verdwijnt mogelijk

Aansluitplicht gas bij nieuwbouw verdwijnt mogelijk

aardgasloos
Minister Kamp heeft 13 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het voorstel om de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouwwoningen te schrappen. Dit is een belangrijke stap op de weg naar een aardgasloze woningbouw en essentieel voor de energietransitie.

Gemeenten wensen al lang dat de verplichting zou vervallen, ofwel in de Wet Voortgang Energietransitie (VET) of in de Gaswet.

Wet VET of Gaswet
De minister constateert terecht dat het draagvlak zo hoog is dat niet gewacht hoeft te worden op een behandeling van de nu controversieel verklaarde Wet VET.  Vandaar dat de minister van mening is dat het ook in de Gaswet geregeld kan worden met een aanpassing van artikel 10, zesde lid van deze wet.  
Regierol gemeente
De gemeente krijgt de regierol door een gebied aan te wijzen waar geen gastransportnet wordt aangelegd als er een warmtenet of een andere warmtevoorziening is voorzien én een regionale gasnetbeheerder is in die situatie vrijgesteld van verplichtingen tot aansluiting.
In plaats daarvan komt er een warmterecht waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet, een warmtenet of een groen gasnet.
Hoorzitting
Op 27 juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de aansluitplicht. Meerderde fracties ondersteunen het afschaffen van de aansluitplicht maar willen graag van betrokken partijen horen of de wijze waarop de beste manier is.
Petitie: Ook bestaande wijken
Op 4 juli biedt de VNG, samen met het IPO en de UvW, de Kamer een petitie aan. Onderdeel hierin zal ook worden dat gemeenten de bevoegdheid willen krijgen bestaande wijken aan te wijzen die op termijn ook van het aardgas af gaan.
Meer informatie

Milieu artikelen