HomeNieuwsVeiligheidAanpak drugsgebruik onder jeugd hard nodig

Aanpak drugsgebruik onder jeugd hard nodig

De portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, burgemeester Don Bijl, meldt de gemeenteraad dat politie, handhaving ieugd-BOA’s) en jongerenwerkers zich zorgen maken om het drugsgebruík onder jeugd. Het team Integrale Veiligheid heeft hierover de regie gepakt en heeft de partijen met elkaar in gesprek laten gaan. De genoemde zorgen werden gedeeld door de scholen, waarna er een brede, integrale aanpak is opgezet met een preventieve en een repressieve kant.
De aanpak
Bij de preventieve kant zijn Brijder verslavingszorg, de GGD en gemeentelijke medewerkers onderwijs- en gezondheidsbeleid betrokken. In het gezondheidsbeleid is inmiddels opgenomen dat de komende jaren specifieke aandacht besteed gaat worden aan het informeren van ouders en jeugd over de gevaren van drugs- maar ook van alcoholgebruik. De scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) worden betrokken bij het opstellen van een passende en effectieve aanpak. Voor de repressieve kant werken de scholen van het voortgezet onderwijs, de politie, handhaving, Halt en het OM met elkaar samen aan een concreet plan dat in februari start. Dit houdt in dat de politie op vooraf goed geplande momenten op- én onopvallend surveilleert door de stad en rond scholen om dealers en gebruikers aan te houden. Het doel is ervoor zorgen dat de ouders (mogelijk) achter het drugsgebruik van hun kind komen zodat zij hierover met hen het gesprek kunnen voeren. Daarnaast wordt de toevoer van drugs aan scholieren verminderd. Met scholen is afgesproken dat zij tijdens deze acties extra alert zijn op het gebruik van en dealen in drugs in de scholen en op het schoolplein. Bij het aantreffen van drugs bellen zij direct de politie, die projectafspraken heeft met het OM voor directe doorverwijzing naar HALT voor gebruikers en snelle afdoening van dealers. Daarnaast is afgesproken dat jongeren die hun HALT traject negatief afsluiten alsnog door het OM worden vervolgd.
In de nabije toekomst wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om ook de gemeentelijke handhavers middels de APV bevoegdheid te geven om op te kunnen treden tegen de overlast van drugsgebruik.
Communicatie
Vooraf komt er in de Purmerend Totaal een korte aankondiging waarin staat dat een integrale aanpak op dit onderwerp van start gaat. En na afloop wordt gemeentebreed (website, PT, persbericht) gecommuniceerd wat de resultaten zijn, aangevuld met een boodschap voor ouders hoe hiermee om te gaan. Hierin wordt aangeraden dat zij met hun kinderen in gesprek over het onderwerp met een verwijzing naar Brijder voor ondersteuning hierbij.

Ter aanvulling sturen de scholen ook nog een brief door naar alle ouders, opgesteld door de gemeente. Hierin staat ook waarom voor deze aanpak is gekozen, dat alle middelbare scholen meedoen en hoe ouders bij vermeend drugsgebruik het beste kunnen reageren. De boodschap die daarin wordt meegenomen is dat het met de meeste jongeren heel goed gaat, maar dat we niet willen dat drugs op en rond scholen makkelijk verkrijgbaar zijn waarmee de jeugd in verleiding gebracht wordt.

Veiligheid artikelen