HomeNieuwsMilieuAanpak bevordering bijenstand

Aanpak bevordering bijenstand

bijvriendelijkebiotoop
Door een initiatiefvoorstel van GroenLinks heeft de gemeenteraad het college gevraagd met een aanpak ter bevordering van de bijenstand te komen. Het college stelt een 8-tal maatregelen voor om de wilde bijenstand te bevorderen.

Het college heeft daartoe de nota Bevordering Bijenstand Purmerend opgestld. Deze nota wordt vanavond in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer behandeld en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Het doel van de nota is de wilde bijenpopulatie, de bijen die in het wild leven en niet bij de imker, te vergroten. Het college adviseert de gemeenteraad om al ingezet beleid op een aantal terreinen te continueren of te intensiveren. Ook zal een nulmeting worden verricht. Portefeuillehouder Helm zal tenslotte het Convenant Bijvriendelijk Handelen ondertekenen.

Milieu artikelen