Milieu
Home Nieuws Milieu Aan de slag met terugdringen stikstof

Aan de slag met terugdringen stikstof

StikstofPNH
De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eind maart wordt met belanghebbenden gesproken over het verminderen van stikstofneerslag op de natuur. Voor deze gesprekken worden binnenkort de uitnodigingen verstuurd.
In deze 2 regio’s is de noodzaak groot om snel te beginnen met het vrijmaken van stikstofruimte, zodat er onder andere weer woningen gebouwd kunnen worden. Andere gebieden met stikstofgevoelige natuur volgen kort daarna. Deze gebieden zijn de Oostelijke Vechtplassen, Naardermeer en het overige duingebied.
Inmiddels heeft de provincie per regio in kaart gebracht welke bronnen van stikstof er zijn. Samen met onder andere partijen uit de bouw, de landbouw, natuurorganisaties, industrie en gemeenten wordt nu bepaald op welke wijze de stikstofneerslag bij de bron aangepakt kan worden.
Drempelwaarde
Eén van de maatregelen die per regio besproken gaat worden is een drempelwaarde voor vergunningverlening. Als aan de ene kant de hoeveelheid stikstofneerslag daalt, dan zou een deel van die besparing gebruikt kunnen worden voor een drempelwaarde om bijvoorbeeld de bouw van woningen en het aanleggen van infrastructuur weer op gang te brengen.
“Omdat we per gebied kijken waar we stikstofbronnen kunnen verminderen, zal de drempelwaarde per gebied ook verschillen”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “Het vraagt om een fijnmazige aanpak. Landelijke regels hebben wat dat betreft geen zin. Als provincie overzien we het geheel, maar kunnen we ook per regio maatwerk leveren.”
Een voorbeeld is het slopen van oude woningen voor de bouw van duurzame en energiezuinige nieuwe woningen. Op dit moment kan dat in de provincie nauwelijks, omdat in de bouwfase tijdelijk extra stikstof wordt uitgestoten vanwege onder andere het gebruik van vrachtwagens en machines. Met een drempelwaarde kunnen dit soort projecten wel van start.

Foto: persbericht Provincie NH

Milieu artikelen

Burgers gevraagd om kwaliteit kleine wateren te meten

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om op www.vangdewatermonsters.nl een meetkit te bestellen en wateronderzoek te doen...

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Nieuwe campagne MEER BOMEN NU van start. Heel Nederland kan meedoen. Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om...

Groene initiatieven in Noord-Holland gezocht

Netwerkplatform Groen Kapitaal is op zoek naar groene initiatieven die de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten. Initiatiefnemers kunnen zich nu aanmelden voor de Gouden Roerdomp 2020...

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de...

Op weg naar aardgasvrij wonen

Hoewel men het belang inziet van het tegengaan van klimaatverandering door de overstap op groene energiebronnen (76% vindt dit in enige mate belangrijk), vertaalt...

Ingrijpende wijziging afval inzamelen voorlopig geparkeerd

In een memo aan de gemeenteraad, laat wethouder Van Meekeren weten dat het op korte termijn invoeren van een ingrijpende manier van afval inzamelen...

Rekenkamer: ‘Aardgasvrije wijken, te hoge verwachtingen gewekt’

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om...

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

Houtsnippers foto Stadspartij Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over...