Wie is William Duijn?

Mijn naam is William Duijn en ik ben geboren en getogen Beemsterling. Sinds 2015 ben actief voor de Beemster polder Partij en sinds 2017 ook bestuurslid, zeker met de nieuwe gemeente is mijn drijfveer om een stukje boerenverstand in de gemeentepolitiek te brengen.
Ik ben lid  van de Stadspartij-Beemster Polder Partij omdat dit een partij is uit alle rangen en standen, staat dichtbij zijn inwoners en wordt niet gehinderd door landelijke partijpolitiek.

Wat ik belangrijk vind is dat het buitengebied leefbaar en werkbaar blijft voor boer en burger, dat de ruimtelijke ordening oog blijft houden voor het economisch belang, want zonder agrarische sector is het werelderfgoed ten dode opgeschreven.

Voor de kernen en wijken vind ik goede voorzieningen van belang zodat winkels, zorg, verenigingen en onderwijs op overbrugbare afstanden blijven. Ook moeten de kernen leefbaar blijven en verpaupering worden tegengegaan.

In 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Stadspartij-Beemster Polder Partij en heb de functie van penningmeester op mij genomen.

Word lid van de Stadspartij

Word nu lid van de Stadspartij
Purmerend en Beemster samen één prachtstad