Wie is Helana Aslander?

Helana Aslander is vanaf 2001 actief betrokken bij de Stadspartij zowel in de rol als fractieondersteuning, commissielid en nu ook als Raadslid.

Invloed en betrokkenheid bij je directe leefomgeving zijn de kernwaarden van een locale partij. Van belang is dan ook om te luisteren naar wat leeft onder de Purmerenders en daarna een afweging te maken in het belang van de stad.

De afgelopen jaren ben ik lid geweest van de Wijkkerngroep Wheermolen. Op dit moment neem ik deel aan het project ogen en oren en ben lid van de Buurtvereniging de Vijfmaster in de Wheermolen.

Hiernaast ben ik sinds 1993 werkzaam als jurist Omgevingsrecht, specialiteit milieurecht bij de overheid. Op dit moment werk ik bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaanstad.

Word lid van de Stadspartij

Word nu lid van de Stadspartij
Purmerend en Beemster samen één prachtstad