HomeNieuwsEconomieDoorbraak: dieren beter beschermd door voorstellen Partij voor de Dieren

Doorbraak: dieren beter beschermd door voorstellen Partij voor de Dieren

Drie funda­mentele wijzi­gingen Wet Dieren aange­nomen

Dankzij drie aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren wordt de bescherming van dieren in de veehouderij eindelijk stevig wettelijk verankerd. Dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren. Ook wordt vastgelegd dat dieren beschermd moeten worden tegen stalbranden, en dat er fokbeperkingen kunnen worden opgelegd wanneer dierenwelzijn in het gedrang komt.

“Dit is echt een enorme doorbraak voor die honderden miljoenen dieren in de bio-industrie”, juicht fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Het natuurlijk gedrag van een dier wordt voorop gesteld. Dat betekent dat dieren daglicht en genoeg bewegingsruimte krijgen. Het betekent ook dat er geen biggenstaartjes meer worden afgeknipt, dat er voldoende zwemwater beschikbaar moet zijn voor eenden en dat konijnen niet langer in draadgazen kooien mogen worden opgesloten.”

Daarnaast moeten dieren eindelijk wettelijk worden beschermd tegen stalbranden. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer in 2006 voor maatregelen tegen stalbranden, maar de regering kwam steeds slechts met vrijwillige en vrijblijvende actieplannen. Deze ‘aanpak’ leidde tot een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2021, dat stelde dat de brandveiligheid de afgelopen jaren is verslechterd in plaats van verbeterd. Ouwehand: “Het kabinet vond het niet nodig om wettelijke regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen. Een Kamermeerderheid gelukkig wel. Dieren verdienen betere bescherming dan wc-rollen, en die krijgen ze nu.”

Tot slot stemde de Tweede Kamer voor het PvdD-voorstel om fokbeperkingen te kunnen instellen om dierenleed te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een hittegolf of als de slachtsnelheid omlaag moet door een pandemie als corona. “De Nederlandse veehouderij is nu zo efficiënt ingericht dat doorlopend dieren worden gefokt. Zelfs bij bijvoorbeeld een hittegolf moeten de dieren naar het slachthuis omdat er aan de andere kant doorlopend dieren bijgefokt worden en de stallen overvol raken. In zulke situaties moet je stoppen met fokken. Dankzij ons voorstel kan de minister dat nu doen”, besluit Ouwehand.

Lees de amendementen hier:
Amendement over het niet langer aanpassen van dieren aan het systeem
Amendement over het beschermen van dieren tegen stalbranden
Amendement over de mogelijkheid voor fokbeperkingen in de veehouderij

Red. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel wijzigt de Wet dieren op enkele technische punten om een goede uitvoering van de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (2016/429) mogelijk te maken. De verordening is met ingang van 21 april 2021 van toepassing.

Deze verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus, meer dan voorheen, op bevordering van de diergezondheid, via preventie, ziektebewaking, ziektebestrijding en onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees ook:

Nieuwe dierenwet legt bom onder veehouderij én het houden van huisdieren

Het Parool 2 juni 2021

Mijn hond is een door mij gemaakte slaaf die ik van de dierenpartij moet bevrijden

Het Parool 3 juni 2021

 

Economie artikelen