Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

IrmaIW
Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatisch gestegen, het afgelopen schooljaar met 267. Echter het zuivere aantal zullen we nooit weten omdat er nog altijd kinderen onder de radar blijven. Ieder kind dat afhaakt is één teveel.
Kinderen vereenzamen en vervelen zich. Hun ontwikkeling stagneert en er zijn kinderen die hierdoor depressieve klachten ontwikkelen. Er zijn ouders die nu naar de onderwijsinspectie gaan omdat zij vinden dat deze ook niets doet aan dit probleem. Zij willen dat hun kind onderwijs krijgt, immers dat staat in de wet: ieder kind heeft recht op onderwijs. En deze wet geldt wereldwijd.
De naam zegt het al passend onderwijs zou juist moeten zorgen, dat er voor ieder kind de juiste plek op een onderwijsstelling zou moeten zijn. Het tegendeel is helaas het geval. In Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat zij niet op een school ‘passen’ en voor overlast zorgen of ongelukkig zijn op school. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn.
Nieuw beleid gesmoord in bezuinigingen

Kinderen met achterstanden, een leer-of ontwikkelingsachterstand horen in hun vertrouwde omgeving naar school te gaan, net als alle andere kinderen uit hun buurt. Dat was destijds het uitgangspunt. Echter voerde men bijna tegelijkertijd forse bezuinigingen in, en verdwenen ook de onderwijs/klassenassistenten. De klassen werden groter in tegenstelling tot de beloofde kleinere klassen. Kortom, passend onderwijs was al gedoemd te mislukken voor het gestart was.
Nog een negatief punt. Scholen voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZMLK) zien het aantal meldingen fors stijgen. Leerlingen waarvan de achterstanden alleen maar zijn opgelopen en nu naar deze school verwezen worden.
Eerder hebben we dit meegemaakt met: “Weer samen naar school”, waar ongeveer hetzelfde gebeurde.
Hoe anders?
Volgens mij moeten de mensen in het veld met elkaar in gesprek. Zij zijn immers de professionals die dagelijks met kinderen werken. In Den Haag heeft men inmiddels wel bewezen dat met de oplossingen die daar worden bedacht het probleem niet opgelost wordt.

Omdat ik wil weten of het gesignaleerde probleem ook in Purmerend speelt heb ik hierover vragen gesteld aan ons college.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatis...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...