LeeghwaterbadCL
Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghwaterbad. Hieronder zijn bericht samengevat.
De aanvullende opdracht voor het herstel van de puien van het Leeghwaterbad heeft inmiddels plaatsgevonden. Inkoop van bouwmaterialen en engineering van de te nemen maatregelen vindt op dit moment plaats.
Met de aannemer en Spurd wordt bezien op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden. Daarbij wordt gestreefd naar een gefaseerde uitvoering per baddeel, zodat exploitatieverliezen kunnen worden beperkt. Veiligheid heeft hierbij de hoogste prioriteit. 
Gefaseerde uitvoering (ex. engineering
Inkoop en levering materialen) zal (wanneer er geen onderbrekingen zijn in het werk) ca. 30 weken in beslag nemen. Oplevering vindt uiterlijk op 31 oktober 2018 plaats of zoveel eerder als mogelijk. 
Vochtverzadiging dak
Voorbereiding van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de natte jaargetijden, met het risico op sneeuw (zoals recent ook gevallen is). Met een sneeuwpakket op de daken neemt het gewicht toe. Daarom heeft op 29 november jl. vochtmetingen op het dak van het Leeghwaterbad plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit metingen d.m.v. een Hydrotector en het maken van enkele insnijdingen waarbij er isolatiemateriaal werd uitgenomen en meegenomen naar het laboratorium voor onderzoek. 
 Aan de hand van de vochtmetingen zijn controleberekeningen uitgevoerd met betrekking tot de constructie en het dakoppervlak. Hieruit blijkt dat geen extra maatregelen t.b.v. de veiligheid noodzakelijk zijn. 
 Om de veiligheid te monitoren en waarborgen zal de vochtmeting met de Hydrodetector maandelijks worden herhaald en indien nodig maatregelen genomen.
Bouwkundig onderzoek overige delen zwembad
Zoals toegezegd wordt begin 2018 zekerheidshalve een onderzoek uitgevoerd naar de fundering, de staalconstructie en de installaties van het zwembad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd alvorens de werkzaamheden aan puien en dak plaatsvinden. Er is in de ogen van het college en die van de aannemer geen reden om aan te nemen dat hier bouwkundige verrassingen zullen volgen. Resultaten van het onderzoek worden in februari 2018 verwacht. Wanneer dit wel het geval is, zal de Raad onverwijld worden geïnformeerd.

foto: StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij verwijst opnieuw naar wensen en bedenkingen en ook naar de kansen PostNL locatie

25 januari heeft de Stadspartij, net als andere fracties een aantal wensen en bedenkingen kenbaar ge...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Aantal internationale bezoekers in regio stijgt in 2018 verder

Nederland zal in 2018 ongeveer 18,5 miljoen internationale bezoekers ontvangen,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Stadspartij en CDA stellen vragen over deels falend eenrichtingsverkeer Van IJsendijkstraat

Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoer...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Stand van zaken renovatie Leeghwaterbad

Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghw...