LeeghwaterbadCL
Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghwaterbad. Hieronder zijn bericht samengevat.
De aanvullende opdracht voor het herstel van de puien van het Leeghwaterbad heeft inmiddels plaatsgevonden. Inkoop van bouwmaterialen en engineering van de te nemen maatregelen vindt op dit moment plaats.
Met de aannemer en Spurd wordt bezien op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden. Daarbij wordt gestreefd naar een gefaseerde uitvoering per baddeel, zodat exploitatieverliezen kunnen worden beperkt. Veiligheid heeft hierbij de hoogste prioriteit. 
Gefaseerde uitvoering (ex. engineering
Inkoop en levering materialen) zal (wanneer er geen onderbrekingen zijn in het werk) ca. 30 weken in beslag nemen. Oplevering vindt uiterlijk op 31 oktober 2018 plaats of zoveel eerder als mogelijk. 
Vochtverzadiging dak
Voorbereiding van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de natte jaargetijden, met het risico op sneeuw (zoals recent ook gevallen is). Met een sneeuwpakket op de daken neemt het gewicht toe. Daarom heeft op 29 november jl. vochtmetingen op het dak van het Leeghwaterbad plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit metingen d.m.v. een Hydrotector en het maken van enkele insnijdingen waarbij er isolatiemateriaal werd uitgenomen en meegenomen naar het laboratorium voor onderzoek. 
 Aan de hand van de vochtmetingen zijn controleberekeningen uitgevoerd met betrekking tot de constructie en het dakoppervlak. Hieruit blijkt dat geen extra maatregelen t.b.v. de veiligheid noodzakelijk zijn. 
 Om de veiligheid te monitoren en waarborgen zal de vochtmeting met de Hydrodetector maandelijks worden herhaald en indien nodig maatregelen genomen.
Bouwkundig onderzoek overige delen zwembad
Zoals toegezegd wordt begin 2018 zekerheidshalve een onderzoek uitgevoerd naar de fundering, de staalconstructie en de installaties van het zwembad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd alvorens de werkzaamheden aan puien en dak plaatsvinden. Er is in de ogen van het college en die van de aannemer geen reden om aan te nemen dat hier bouwkundige verrassingen zullen volgen. Resultaten van het onderzoek worden in februari 2018 verwacht. Wanneer dit wel het geval is, zal de Raad onverwijld worden geïnformeerd.

foto: StadspartijNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...