WijklunchMario2011
De Stadspartij streeft er naar dat bij activiteiten van de gemeente van “buiten naar binnen” wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat er vanuit de omstandigheden en leefomgeving van de bewoners wordt gedacht. Wij streven er dan ook naar de situatie dat inwoners zelf zoveel mogelijk in staat zijn en worden gesteld om in hun buurt en in het algemeen uit te maken wat goed is. De gemeente dient hier in redelijkheid en waar mogelijk faciliterend bij op te treden.
Daarom vinden wij het ook belangrijk om elk jaar een buurtschouw te laten plaatsvinden. Als fractieleden van de Stadspartij zijn wij regelmatig in gesprek met inwoners van Purmerend. En als je dan in gesprek bent komt heel vaak naar voren dat er in de buurt of wijk altijd wel plekken aan te wijzen zijn waar ‘iets mee is’. Zo kan het zijn dat bewoners bij een bepaalde plek een onveilig gevoel hebben, het idee hebben dat er ‘vreemde’ dingen gebeuren, of zijn het  plekken waar ‘gewoon’naar gekeken moet worden door de gemeente, de politie of beiden. En misschien moet er een andere instelling bij betrokken worden, iets waar de wijkmanager zorg voor draagt.
De Stadsparrtij vindt dan ook voor dat tijdens de de buurtschouw de wijkagent en wijkmanager  meelopen. Deze kunnen de situatie dan direct in ogenschouw nemen, beoordelen en naar een (gezamenlijke) oplossing zoeken.
Naast het feit dat de bewoners meer betrokken raken met hun leefomgeving, worden ook de directe contacten onderling versterkt. Iets wat het van “buiten naar binnen” werken nog meer zal versterken en wat de leefbaarheid van de buurten en wijken nog meer zal verbeteren. Want samen met bewoners, gemeente, politie en andere instellingen kunnen wij Purmerend nog mooier en veiliger maken.

foto: StadspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...