Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

kerstinhetparkMarieLouiseVerhoeven1
Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verleende subsidies en sponsoring aan evenementen in 2017. Jaarlijks zal de Raad deze informatie ontvangen in januari over het afgelopen jaar. Momenteel wordt onderzocht hoe de informatie overzichtelijk gepresenteerd kan worden in het subsidieregister op de website. 
Zoals in de evenementenvisie is vastgesteld hebben evenementen een grote invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. In Purmerend speelt met name sociale cohesie een belangrijke rol, veelal worden evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de stad. Denk bijvoorbeeld aan Kerst in het Park, 50 jaar Wheermolen en de Poortersfeesten. Daarnaast hebben evenementen economische effecten en een toeristisch/recreatieve dimensie. 
De gemeente Purmerend stelt zich faciliterend op richting evenementenorganisatoren. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Dit onderscheid is van belang omdat dit de basis vormt waarop facilitaire ondersteuning wordt geboden en kosten worden berekend. Dit onderscheid is als volgt vastgelegd in beleidsregels evenementen:
  • commercieel evenement: evenement met de doelstelling winst te behalen, bedrijfsmatig van aard, mede ontplooid door commerciële bedrijven, tot een commercieel evenement worden tevens promotionele activiteiten gerekend;
  • niet-commercieel evenement; evenement zonder winstoogmerk, niet bedrijfsmatig van aard.
Financiële ondersteuning
Evenementen kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning bij de gemeente. Hiervoor zijn diverse budgetten beschikbaar:
  • Evenementenbudget indien het een nieuw evenement betreft dat iets toevoegt aan het totaal aanbod. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel;
  • Cultuurbudget indien het evenement een bijzonder en uitsluitend cultureel karakter heeft;
  • Wijkbudget indien er sprake is van een kleinschalig wijk- of straatevenement.
Niet doorberekenen van kosten
Niet-commerciële evenementen worden vanuit de gemeente ondersteund met het leveren van containers, dranghekken, verkeersborden, verwijdering van meubilair in de openbare ruimte en in sommige gevallen schoonmaak. 
In totaal gaat het gemiddeld om de ondersteuning van 15 jaarlijks terugkerende evenementen.  Periodiek worden Purmerend onder Stoom (eens in de vijf jaar) en de Poortersfeesten (eens in de drie jaar) georganiseerd, waarvoor de gemeente ook inzet pleegt. De inzet loopt uiteen van het leveren van 4 containers of een kar met dranghekken tot de inzet van alle bovengenoemde materialen.
Overzicht bestedingen evenementen 2017 Exclusief de bijdrage vanuit het wijkbudget
Purmerend wenst elkaar € 10.000,00
Evenementenbudget
Dodenherdenking € 7.000,00
Representatiebudget bestuur

Foodiefest € 3.500,00
Evenementenbudget
Luilak € 17.000,00
Cultuurbudget
Reuring € 215.000,00
Cultuurbudget Sponsoring €199.000,00, Subsidie €16.000,00
Duurzaamheidsmarkt € 7.000,00
Eenmalige bijdrage budget duurzaamheid
Nazomerfeestweek Incl. Sinterklaasintocht € 48.000,00
Cultuurbudget
Marktstadrun
Harddraverij € 500,00
Cultuurbudget
Kerst in het park € 10.000,00
Cultuurbudget €6.750,00, Evenementenbudget €3.250,00
2x Purmerend open podium € 2.000,00
Evenementenbudget
Theatrale wandeltocht 100 jaar droge voeten € 2.500,00
Evenementenbudget

fotocollage kerst in het park: Marie-Louise Verhoeven


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Welzijn

Welzijn Artikelen

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...

REURING FESTIVAL 2019

Van 27 t/m 30 juni kun je weer een fantastisch programma verwachten in het Leeghwaterpark en de binn...

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigin...

Rondleidingen begraafplaats Overweersepolderdijk

De zondag 26 mei, de dag na de eerste uitvaartmarkt op Kerkhof Overweersepolderdijk, worde...

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...