Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

kerstinhetparkMarieLouiseVerhoeven1
Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verleende subsidies en sponsoring aan evenementen in 2017. Jaarlijks zal de Raad deze informatie ontvangen in januari over het afgelopen jaar. Momenteel wordt onderzocht hoe de informatie overzichtelijk gepresenteerd kan worden in het subsidieregister op de website. 
Zoals in de evenementenvisie is vastgesteld hebben evenementen een grote invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. In Purmerend speelt met name sociale cohesie een belangrijke rol, veelal worden evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de stad. Denk bijvoorbeeld aan Kerst in het Park, 50 jaar Wheermolen en de Poortersfeesten. Daarnaast hebben evenementen economische effecten en een toeristisch/recreatieve dimensie. 
De gemeente Purmerend stelt zich faciliterend op richting evenementenorganisatoren. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Dit onderscheid is van belang omdat dit de basis vormt waarop facilitaire ondersteuning wordt geboden en kosten worden berekend. Dit onderscheid is als volgt vastgelegd in beleidsregels evenementen:
  • commercieel evenement: evenement met de doelstelling winst te behalen, bedrijfsmatig van aard, mede ontplooid door commerciële bedrijven, tot een commercieel evenement worden tevens promotionele activiteiten gerekend;
  • niet-commercieel evenement; evenement zonder winstoogmerk, niet bedrijfsmatig van aard.
Financiële ondersteuning
Evenementen kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning bij de gemeente. Hiervoor zijn diverse budgetten beschikbaar:
  • Evenementenbudget indien het een nieuw evenement betreft dat iets toevoegt aan het totaal aanbod. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel;
  • Cultuurbudget indien het evenement een bijzonder en uitsluitend cultureel karakter heeft;
  • Wijkbudget indien er sprake is van een kleinschalig wijk- of straatevenement.
Niet doorberekenen van kosten
Niet-commerciële evenementen worden vanuit de gemeente ondersteund met het leveren van containers, dranghekken, verkeersborden, verwijdering van meubilair in de openbare ruimte en in sommige gevallen schoonmaak. 
In totaal gaat het gemiddeld om de ondersteuning van 15 jaarlijks terugkerende evenementen.  Periodiek worden Purmerend onder Stoom (eens in de vijf jaar) en de Poortersfeesten (eens in de drie jaar) georganiseerd, waarvoor de gemeente ook inzet pleegt. De inzet loopt uiteen van het leveren van 4 containers of een kar met dranghekken tot de inzet van alle bovengenoemde materialen.
Overzicht bestedingen evenementen 2017 Exclusief de bijdrage vanuit het wijkbudget
Purmerend wenst elkaar € 10.000,00
Evenementenbudget
Dodenherdenking € 7.000,00
Representatiebudget bestuur

Foodiefest € 3.500,00
Evenementenbudget
Luilak € 17.000,00
Cultuurbudget
Reuring € 215.000,00
Cultuurbudget Sponsoring €199.000,00, Subsidie €16.000,00
Duurzaamheidsmarkt € 7.000,00
Eenmalige bijdrage budget duurzaamheid
Nazomerfeestweek Incl. Sinterklaasintocht € 48.000,00
Cultuurbudget
Marktstadrun
Harddraverij € 500,00
Cultuurbudget
Kerst in het park € 10.000,00
Cultuurbudget €6.750,00, Evenementenbudget €3.250,00
2x Purmerend open podium € 2.000,00
Evenementenbudget
Theatrale wandeltocht 100 jaar droge voeten € 2.500,00
Evenementenbudget

fotocollage kerst in het park: Marie-Louise Verhoeven


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...

Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eé...

Gratis taxeren in Purmerends Museum

Het Purmerends Museum organiseert in samenwerking op woensdag 6 juni, van 11.00 tot 16.00 uur, een g...

Lezing over kunstenaar en meester vervalser Han van Meegeren

KUNSTGENOTEN IN BEWEGING organiseert donderdag 31 mei van 10.00 tot 12.00 uur een gratis lezing voor...

Akkoord over sloop en nieuwbouw clubgebouw Rugbyclub Waterland

Toen in 2016 een nieuw bestuur van Rugbyclub Waterland (RCW) de planvorming van het clubhuis, alsnog...

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 of...