Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

kerstinhetparkMarieLouiseVerhoeven1
Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verleende subsidies en sponsoring aan evenementen in 2017. Jaarlijks zal de Raad deze informatie ontvangen in januari over het afgelopen jaar. Momenteel wordt onderzocht hoe de informatie overzichtelijk gepresenteerd kan worden in het subsidieregister op de website. 
Zoals in de evenementenvisie is vastgesteld hebben evenementen een grote invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. In Purmerend speelt met name sociale cohesie een belangrijke rol, veelal worden evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de stad. Denk bijvoorbeeld aan Kerst in het Park, 50 jaar Wheermolen en de Poortersfeesten. Daarnaast hebben evenementen economische effecten en een toeristisch/recreatieve dimensie. 
De gemeente Purmerend stelt zich faciliterend op richting evenementenorganisatoren. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Dit onderscheid is van belang omdat dit de basis vormt waarop facilitaire ondersteuning wordt geboden en kosten worden berekend. Dit onderscheid is als volgt vastgelegd in beleidsregels evenementen:
  • commercieel evenement: evenement met de doelstelling winst te behalen, bedrijfsmatig van aard, mede ontplooid door commerciële bedrijven, tot een commercieel evenement worden tevens promotionele activiteiten gerekend;
  • niet-commercieel evenement; evenement zonder winstoogmerk, niet bedrijfsmatig van aard.
Financiële ondersteuning
Evenementen kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning bij de gemeente. Hiervoor zijn diverse budgetten beschikbaar:
  • Evenementenbudget indien het een nieuw evenement betreft dat iets toevoegt aan het totaal aanbod. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel;
  • Cultuurbudget indien het evenement een bijzonder en uitsluitend cultureel karakter heeft;
  • Wijkbudget indien er sprake is van een kleinschalig wijk- of straatevenement.
Niet doorberekenen van kosten
Niet-commerciële evenementen worden vanuit de gemeente ondersteund met het leveren van containers, dranghekken, verkeersborden, verwijdering van meubilair in de openbare ruimte en in sommige gevallen schoonmaak. 
In totaal gaat het gemiddeld om de ondersteuning van 15 jaarlijks terugkerende evenementen.  Periodiek worden Purmerend onder Stoom (eens in de vijf jaar) en de Poortersfeesten (eens in de drie jaar) georganiseerd, waarvoor de gemeente ook inzet pleegt. De inzet loopt uiteen van het leveren van 4 containers of een kar met dranghekken tot de inzet van alle bovengenoemde materialen.
Overzicht bestedingen evenementen 2017 Exclusief de bijdrage vanuit het wijkbudget
Purmerend wenst elkaar € 10.000,00
Evenementenbudget
Dodenherdenking € 7.000,00
Representatiebudget bestuur

Foodiefest € 3.500,00
Evenementenbudget
Luilak € 17.000,00
Cultuurbudget
Reuring € 215.000,00
Cultuurbudget Sponsoring €199.000,00, Subsidie €16.000,00
Duurzaamheidsmarkt € 7.000,00
Eenmalige bijdrage budget duurzaamheid
Nazomerfeestweek Incl. Sinterklaasintocht € 48.000,00
Cultuurbudget
Marktstadrun
Harddraverij € 500,00
Cultuurbudget
Kerst in het park € 10.000,00
Cultuurbudget €6.750,00, Evenementenbudget €3.250,00
2x Purmerend open podium € 2.000,00
Evenementenbudget
Theatrale wandeltocht 100 jaar droge voeten € 2.500,00
Evenementenbudget

fotocollage kerst in het park: Marie-Louise Verhoeven


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...

Jan Dekkers schrijft boek over geloof in Purmerend

Ik geloof in Purmerend is de titel van 600 jaar kerkgeschiedenis in Purmerend geschreven door Jan De...

Wethouder Mario Hegger ontvangt een cheque voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vandaag -23 oktober- neemt Mario samen met een bestuurslid van het Jeugd Fonds Sport Cultuur, Meliss...

Rugby Club Waterland schrijft nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis

Op vrijdag 27 september 2019 schreef Rugby Club Waterland clubgeschiedenis. Ongeveer 36 jaar na de o...