Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Wijkmanagers
Veel Purmerenders doen al mooie dingen voor hun straat, buurt of wijk. Ze organiseren buurtfeesten, rommelmarkten, een jongereninloop of houden met elkaar het groen bij in hun straat. “Steeds meer mensen dragen graag hun steentje bij in hun omgeving”, stelt wijkmanager Henk Noordhuis. “Soms hebben bewoners hele goede ideeën, maar ja, waar begin je? Wij kunnen ze vaak goed op weg helpen.”
“Wijkmanagement ontstond voorzichtig in 1993”, vertelt Henk. “De gemeente wilde de zichtbare achteruitgang in een aantal wijken aanpakken. Uiteindelijk is de werkwijze in fases uitgerold over de hele stad.”
We schuiven aan bij Henk en een paar van z’n collega’s voor een goed gesprek.
Elke wijk heeft dus een wijkmanager?
Henk: “Zeker. We hebben zeven wijkmanagers, maar ons volledige team bestaat uit tien mensen.”
Wat doet een wijkmanager?
Henk: “We zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Zie ons een beetje als de schakel tussen wijk en gemeentehuis. Wij zijn veel buiten, komen in de wijken, spreken met bewoners, instanties en ondernemers. We willen zo goed mogelijk weten wat er in wijken speelt en proberen de verbinding te zoeken met de mensen die er wonen en werken.”
De voelsprieten van de wijk?
Michael: “Zo kun je het noemen. We geven ook gevraagd en ongevraagd advies in het stadhuis over signalen die we opvangen op straat. We komen veel tegen. Inwoners die graag iets positiefs voor hun wijk willen doen, maar ook burenruzies, problematiek omtrent verwarde personen, overlast in allerlei vormen en broeiende onvrede over bepaalde ontwikkelingen in wijken. Dat kan echt van alles zijn. Ook dan is het weer zaak zo snel mogelijk de juiste mensen met elkaar in contact te brengen.” 
Zijn jullie er alleen voor inwoners?
Edwin: “We zijn er voor iedereen. Dus ook voor scholen, ondernemers, de wijkagent, sportclubs, instellingen, wooncorporaties. Het is juist onze taak om de verbinding te zoeken en bij problemen of goede ideeën alle betrokken partijen met elkaar in contact te brengen. Het gaat om samenwerken.”
Waarom is dat zo belangrijk?
Henk: “Inwoners hebben een mening, weten goed wat er nodig is in hun buurt, zij wonen er immers. Vaak weten ze echter niet waar en bij wie ze precies moeten aankloppen. Wij zijn graag het eerste aanspreekpunt, zodat mensen niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Wij hebben de contacten en het netwerk en brengen mensen bij elkaar.”
Samen kom je verder dus?
Edwin: “Natuurlijk. We zien steeds meer inwoners die bereid zijn zelf dingen op te pakken, maar niet willen wachten op de gemeente. Dan is er vaak meer mogelijk dat je op voorhand denkt. We merken de laatste jaren dat het loont om elkaar daarbij op te zoeken. Met elkaar kom je tot mooie dingen. We proberen goed te luisteren en snel te schakelen waar nodig. Bij problemen kunnen we snel de juiste mensen met elkaar aan tafel krijgen.”
Noem eens een voorbeeld.
Edwin: “Soms ergeren bewoners zich aan het groenonderhoud of hoge struikgewassen in hun buurt. Ze hebben vaak goede ideeën over hoe het beter kan. Daarover gaan we dan in gesprek. Wij zorgen bijvoorbeeld dat alle struiken worden verwijderd en regelen verse grond. De bewoners mogen dan zelf nieuwe beplanting uitzoeken. De gemeente draagt financieel bij en de buurt onderhoudt vervolgens zelf dit stukje groen in de wijk. Dat is op meerdere plekken in de stad al een groot succes.”
Kunnen mensen jullie overal voor benaderen?
Michael: “Onze grondhouding is ‘ja’, maar dat wil niet zeggen dat we alle problemen kunnen oplossen. We kunnen wel luisteren, de juiste mensen betrekken en samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar we zijn ook eerlijk als iets niet kan. ‘Nee’ is soms ook een antwoord. Maar ook dan kijken we wel verder dan alleen een keihard ‘nee’.
Zoals bij de Hertenkamp in de Bloemenbuurt?
Henk: “Ja, dat is een goed voorbeeld. Het Hertenkamp was in 2016 aan een broodnodige opknapbeurt toe. Hiervoor waren flinke investeringen nodig, maar er waren te weinig vrijwilligers om de boel daarna te onderhouden. De gemeente overwoog de voorziening te sluiten, maar inwoners kwamen in het geweer. Daarom organiseerden we een bewonersavond in P3. Hier kwamen ruim 200 bewoners op af. Hun boodschap: het Hertenkamp is te belangrijk voor de buurt en mag niet weg.”

En toen?
Henk: “Het gebied met herten en andere dieren is behouden, omdat de samenwerking werd gevonden. De gemeente deed een eenmalige grote investering om te zorgen dat het Hertenkamp weer 15 jaar vooruit kan. Tijdens de bijeenkomst in P3 vertelde burgemeester Don Bijl dat er wel iets moest gebeuren om het bestaan van het Hertenkamp op de lange termijn te waarborgen. Hij vertelde dat dit niet alleen een taak van de gemeente is, maar ook van buurtbewoners. Zo ontstond de Stichting Hertenkamp. De grond is van de gemeente en de rest is in beheer van de stichting. Dat werkt uitstekend.” 
Het gaat vaak vooral om voorwaarden scheppen?
Henk: “Ja en signalen uit de wijk serieus nemen. In de Hoornsebuurt werden woningen gebouwd. De gemeente had daar een speelplek bedacht. De huidige en toekomstige bewoners zagen daar echter de meerwaarde niet van en voorzagen overlast. Zij wilden daar liever groen. Daar zijn we uitgekomen. Ze mochten zelf beplanting kiezen. Er staan zelfs fruitbomen. Wij hebben schoffels en ander groengereedschap in beheer gegeven. De buurt onderhoudt het gebied nu zelf. Voor wat hoort wat.”
Kun je nog een voorbeeld noemen?
Edwin: “Joh, er zijn zoveel toffe bewonersinitiatieven. Daar kun je deze hele krant mee vullen. Wij helpen mensen zoveel mogelijk op weg en faciliteren waar het kan, maar uiteindelijk doen inwoners vooral veel zelf. Denk aan Whatsapp buurpreventie, het project ogen en oren, inloop voor jongeren, de Tilbury(huis)kamer in de Overlanderstraat, buurtverenigingen die van alles organiseren voor hun buurt en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Hoe komen mensen met jullie in contact?
Pauline: “Je kunt ons altijd mailen of bellen (zie kader). Schroom niet om signalen uit je buurt met ons te delen. Heb je goede ideeën voor je wijk? Kom maar door! Geen vraag is op voorhand te gek of ongepast. Het liefst maken we na een gesprek een persoonlijke afspraak om bij mensen thuis verder te praten of op locatie in de wijk.”

Wie is jouw wijkmanager?
Elke wijk in Purmerend heeft z’n eigen wijkmanager. Hieronder zie je wie je per mail kunt benaderen voor jouw wijk. Liever bellen? Dat kan ook via ons algemene nummer 0299-452452.
  • Henk Noordhuis (Centrum en Beemster)
  • Zohra Azzouz (Purmer Zuid)
  • Misja Horsthuis (Purmer Noord)
  • Michael Lanting (Weidevenne)
  • Edwin Färber (Wheermolen)
  • Conny Groot (Overwhere)
  • Rob Gigengack (Gors)

foto: Purmerend.nl


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...

Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eé...

Gratis taxeren in Purmerends Museum

Het Purmerends Museum organiseert in samenwerking op woensdag 6 juni, van 11.00 tot 16.00 uur, een g...

Lezing over kunstenaar en meester vervalser Han van Meegeren

KUNSTGENOTEN IN BEWEGING organiseert donderdag 31 mei van 10.00 tot 12.00 uur een gratis lezing voor...

Akkoord over sloop en nieuwbouw clubgebouw Rugbyclub Waterland

Toen in 2016 een nieuw bestuur van Rugbyclub Waterland (RCW) de planvorming van het clubhuis, alsnog...

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 of...