RoaldMarioHardlHA
Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van een gezonde leefwijze. Naast sportieve activiteiten in verenigingsverband wordt de openbare ruimte ook steeds meer gebruikt om te sporten en te bewegen. 
Ononderbroken hardlooproutes in de openbare ruimte waarbij de afstanden aangeduid worden helpen daarbij. Routes waarbij je niet stil hoeft te staan voor stoplichten of voorbijgaand verkeer. Het CDA vindt het belangrijk dat de openbare ruimte hiervoor uitnodigend wordt ingericht. 
De ambitie is dat er in iedere wijk een hardlooproute wordt uitgezet, die op zo’n manier bij elkaar komen dat je aaneengeschakeld verschillende afstanden kan lopen. Om hiermee te starten stelt het CDA voor om een hardlooptrainingsroute uit te zetten in het Leeghwaterpark. Dit stadspark vormt het hart van Purmerend en is een prachtige plek om samen te komen. 
Start en finish bij het zwembad
Als je gaat rennen met een groepje kun je hier gemakkelijk afspreken en na afloop nog wat drinken. De op een later moment te realiseren hardlooproutes in de wijken kunnen op deze route aansluiten, waardoor er een bloemvormig patroon ontstaat en inwoners zelf kunnen kiezen welke afstand ze willen lopen. 
De huidige wethouder sport is een fanatiek hardloper en heeft te kennen gegeven na de verkiezingen te stoppen als wethouder. Het CDA stelt voor om Roald Helm (Stadspartij red.) te bedanken voor zijn jarenlange inzet door de te realiseren route in het Leeghwaterpark naar hem te vernoemen: de Helm-route. 
Aanmoedigen om meer te bewegen past bij de uitgangspunten van het gezondheidsbeleid om overgewicht tegen te gaan en een gezonde leefstijl te bevorderen. Het hardlooprondje is geen formele sportvoorziening maar meer gericht op het verleiden van mensen om te gaan bewegen en sporten in de openbare ruimte aan te moedigen. 
 In de raadscommissie Algemene Zaken vanavond wordt het initiateifvoorstel tot de realisatie van de ‘Helm-route’ in het Leeghwaterpark,  inclusief een aparte sprintstrook als spelelement behandeld. De hardlooproute wordt weergegeven met markeringen die de afstand weergeven.

foto Roald Helm: StadspartijNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...