Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

LeeghwaterbadCL
Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer van Spurd. Het Leeghwaterbad krijgt van de bezoekers gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. ‘Wat een waanzinnig mooi rapportcijfer krijgen we van de bezoekers voor onze inzet’, aldus Eshuis. De Boer vult aan: ‘De mensen van Spurd maken het resultaat en dat doen ze met enthousiasme. De waardering voor hun klantvriendelijkheid is gemiddeld het rapportcijfer 8,6!’
Het driejaarlijks klantonderzoek pakt heel positief uit voor het Leeghwaterbad. Op basis van de resultaten kan het zwembad acties ondernemen om de klanttevredenheid te behouden of vergroten. Naar aanleiding van de resultaten van het vorige onderzoek in 2016 zijn veel verbeteringen gerealiseerd. Vooral voor zwemles zijn er op 21 punten verbeteringen genoteerd en geen enkele verslechtering. Zo zijn de beschikbaarheid en de klantvriendelijkheid van de zwemles- en receptiemedewerk(st)ers hoger gewaardeerd. Een gewenste verbetering bij zwemles is meer kijkdagen voor ouders in de zwemzalen. ‘We gaan kijken naar de mogelijkheden om het aantal kijkdagen uit te breiden’, aldus Eshuis. Het aanbod sport- en recreatie-activiteiten krijgt een 7,8, in 2016 was dat nog een 7,1.
hoge waardering klantvriendelijkheid
Het Leeghwaterbad heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Gemiddeld geven bezoekers voor klanttevredenheid het rapportcijfer 8,6. De Boer: ‘Luisteren naar ervaringen van onze gasten is voor Spurd een tweede natuur. We proberen gewenste verbeteringen zo spoedig mogelijk te realiseren.’ Daarbij is communicatie belangrijk vult Eshuis aan: ‘Laten weten wat er in het Leeghwaterbad te doen is en snel reageren op vragen en opmerkingen. Facebook, website en de flyers zijn voor de bezoekers belangrijke informatiebronnen.’  
Leeghwaterbad scoort hoger dan landelijk gemiddelde
De analyse is gebaseerd op 420 bruikbare enquêtes die in september in het zwembad in Purmerend zijn afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het Leeghwaterbad is een 7,9. Dat is veel beter dan het landelijk gemiddelde van 7,5 en een kleine verbetering (toen een 7,8) ten opzichte van het klantenonderzoek in 2016. Op heel veel onderzoeksonderwerpen is er een - ‘significante’- verbetering ten opzichte van de beoordeling in 2016. 

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatis...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...