Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

LeeghwaterbadCL
Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer van Spurd. Het Leeghwaterbad krijgt van de bezoekers gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. ‘Wat een waanzinnig mooi rapportcijfer krijgen we van de bezoekers voor onze inzet’, aldus Eshuis. De Boer vult aan: ‘De mensen van Spurd maken het resultaat en dat doen ze met enthousiasme. De waardering voor hun klantvriendelijkheid is gemiddeld het rapportcijfer 8,6!’
Het driejaarlijks klantonderzoek pakt heel positief uit voor het Leeghwaterbad. Op basis van de resultaten kan het zwembad acties ondernemen om de klanttevredenheid te behouden of vergroten. Naar aanleiding van de resultaten van het vorige onderzoek in 2016 zijn veel verbeteringen gerealiseerd. Vooral voor zwemles zijn er op 21 punten verbeteringen genoteerd en geen enkele verslechtering. Zo zijn de beschikbaarheid en de klantvriendelijkheid van de zwemles- en receptiemedewerk(st)ers hoger gewaardeerd. Een gewenste verbetering bij zwemles is meer kijkdagen voor ouders in de zwemzalen. ‘We gaan kijken naar de mogelijkheden om het aantal kijkdagen uit te breiden’, aldus Eshuis. Het aanbod sport- en recreatie-activiteiten krijgt een 7,8, in 2016 was dat nog een 7,1.
hoge waardering klantvriendelijkheid
Het Leeghwaterbad heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Gemiddeld geven bezoekers voor klanttevredenheid het rapportcijfer 8,6. De Boer: ‘Luisteren naar ervaringen van onze gasten is voor Spurd een tweede natuur. We proberen gewenste verbeteringen zo spoedig mogelijk te realiseren.’ Daarbij is communicatie belangrijk vult Eshuis aan: ‘Laten weten wat er in het Leeghwaterbad te doen is en snel reageren op vragen en opmerkingen. Facebook, website en de flyers zijn voor de bezoekers belangrijke informatiebronnen.’  
Leeghwaterbad scoort hoger dan landelijk gemiddelde
De analyse is gebaseerd op 420 bruikbare enquêtes die in september in het zwembad in Purmerend zijn afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het Leeghwaterbad is een 7,9. Dat is veel beter dan het landelijk gemiddelde van 7,5 en een kleine verbetering (toen een 7,8) ten opzichte van het klantenonderzoek in 2016. Op heel veel onderzoeksonderwerpen is er een - ‘significante’- verbetering ten opzichte van de beoordeling in 2016. 

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...

Jan Dekkers schrijft boek over geloof in Purmerend

Ik geloof in Purmerend is de titel van 600 jaar kerkgeschiedenis in Purmerend geschreven door Jan De...

Wethouder Mario Hegger ontvangt een cheque voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vandaag -23 oktober- neemt Mario samen met een bestuurslid van het Jeugd Fonds Sport Cultuur, Meliss...

Rugby Club Waterland schrijft nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis

Op vrijdag 27 september 2019 schreef Rugby Club Waterland clubgeschiedenis. Ongeveer 36 jaar na de o...