Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

legeglazen
De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.
Speciaal aandachtwordt gevraagd voor de gevolgen voor vrijwilligersorganisaties (verenigingen enz.) en voldoende toerusting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Belangrijkste wijzigingen
Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:
  • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Dit is al jaren een wens van gemeenten.)
Vrijwilligersorganisaties, paracommercie
De VNG vraagt in haar reactie speciaal aandacht voor de vrijwilligersorganisaties. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de opleiding, diploma-eisen en in het register sociale hygiëne. De mogelijke kosten komen ten laste van de aanvragers. Het verdient aanbeveling om de betrokken landelijke koepelorganísaties te betrekken bij wijzigingen met het oog op de praktische toepasbaarheid en de effecten. We vinden dat dat veranderingen niet mogen leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen.
Toezicht door NVWA
De NVWA gaat toezicht houden op de zogenaamde prijsacties en de verkoop van alcoholische drank via internet. Dit is logisch want het stunten met prijzen, vooral door ketenslijters, en de verkoop via internet houden niet op bij de gemeentegrens. Wel bepleit de VNG dat de NVWA dan voldoende toegerust moet zijn en voldoende middelen moet hebben om dit toezicht adequaat in te richten.
Strafbaarstelling wederverstrekker
De meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige is voortaan strafbaar. Deze strafbaarstelling is al jaren een wens van gemeenten. Door wederverstrekking strafbaar te stellen,. wordt een signaal afgegeven aan de minderjarigen en aan de ondernemers. De handhaving van dit verbod is echter lastig, omdat wederverstrekking vaak moeilijk te constateren is. Gemeenten willen graag, in overleg met het Rijk, bezien wat de mogelijkheden zijn.
Inrichtingseisen
De inrichtingseisen, zoals geregeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet zijn al jaren een doorn in het oog van gemeenten. Naast dit Besluit is in geval van aanvraag van een omgevingsvergunning het Bouwbesluit van toepassing. Door de inrichtingseisen (grotendeels) te laten vervallen volstaat het Bouwbesluit.
Meer informatie

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Welzijn

Welzijn Artikelen

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...

REURING FESTIVAL 2019

Van 27 t/m 30 juni kun je weer een fantastisch programma verwachten in het Leeghwaterpark en de binn...

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigin...

Rondleidingen begraafplaats Overweersepolderdijk

De zondag 26 mei, de dag na de eerste uitvaartmarkt op Kerkhof Overweersepolderdijk, worde...

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...