Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

legeglazen
De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.
Speciaal aandachtwordt gevraagd voor de gevolgen voor vrijwilligersorganisaties (verenigingen enz.) en voldoende toerusting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Belangrijkste wijzigingen
Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:
  • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Dit is al jaren een wens van gemeenten.)
Vrijwilligersorganisaties, paracommercie
De VNG vraagt in haar reactie speciaal aandacht voor de vrijwilligersorganisaties. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de opleiding, diploma-eisen en in het register sociale hygiëne. De mogelijke kosten komen ten laste van de aanvragers. Het verdient aanbeveling om de betrokken landelijke koepelorganísaties te betrekken bij wijzigingen met het oog op de praktische toepasbaarheid en de effecten. We vinden dat dat veranderingen niet mogen leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen.
Toezicht door NVWA
De NVWA gaat toezicht houden op de zogenaamde prijsacties en de verkoop van alcoholische drank via internet. Dit is logisch want het stunten met prijzen, vooral door ketenslijters, en de verkoop via internet houden niet op bij de gemeentegrens. Wel bepleit de VNG dat de NVWA dan voldoende toegerust moet zijn en voldoende middelen moet hebben om dit toezicht adequaat in te richten.
Strafbaarstelling wederverstrekker
De meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige is voortaan strafbaar. Deze strafbaarstelling is al jaren een wens van gemeenten. Door wederverstrekking strafbaar te stellen,. wordt een signaal afgegeven aan de minderjarigen en aan de ondernemers. De handhaving van dit verbod is echter lastig, omdat wederverstrekking vaak moeilijk te constateren is. Gemeenten willen graag, in overleg met het Rijk, bezien wat de mogelijkheden zijn.
Inrichtingseisen
De inrichtingseisen, zoals geregeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet zijn al jaren een doorn in het oog van gemeenten. Naast dit Besluit is in geval van aanvraag van een omgevingsvergunning het Bouwbesluit van toepassing. Door de inrichtingseisen (grotendeels) te laten vervallen volstaat het Bouwbesluit.
Meer informatie

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...

Jan Dekkers schrijft boek over geloof in Purmerend

Ik geloof in Purmerend is de titel van 600 jaar kerkgeschiedenis in Purmerend geschreven door Jan De...

Wethouder Mario Hegger ontvangt een cheque voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vandaag -23 oktober- neemt Mario samen met een bestuurslid van het Jeugd Fonds Sport Cultuur, Meliss...

Rugby Club Waterland schrijft nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis

Op vrijdag 27 september 2019 schreef Rugby Club Waterland clubgeschiedenis. Ongeveer 36 jaar na de o...