Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Irma
Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Zij nemen hun vak serieus. Leerlingen moeten wennen aan hun nieuwe juf of meester. De klas moet zich weer gaan vormen, leerkrachten noemen dit de gouden weken.
De eerste weken wordt er volop aandacht besteed aan omgangsvormen en respect. Met als doel de vreedzame en lerende school.
Laten wij dit jaar eens met zijn allen al deze leerkrachten en docenten, een hart onder de riem steken. Laat weten dat wij hen waarderen, voor hun inzet om samen met de ouders te zorgen voor een goede start.
Zeg dat gewoon eens tegen ze, als u uw kind ’s morgens naar school brengt. Of als ze tegenkomt. Laat merken dat we het samen doen. Sta achter, of nog beter, naast elkaar! Een groot deel van hun dagelijks leven brengen kinderen op school door. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school. Alleen dan komen zij tot presteren. Een goede band tussen school en ouders is essentieel voor een goed verloop van de schoolloopbaan voor uw kind. Nog een belangrijk punt. Ik hoop dat er voor iedere klas een leerkracht staat.
Dit is niet altijd vanzelfsprekend, krantenberichten geven aan dat er steeds meer ongeschoolde mensen voor de klas staan. Welwillende klassenassistenten die keihard werken, en soms zelfs ouders. Dit alles om de leerlingen niet naar huis te hoeven sturen. Toch verdienen onze kinderen in de eerste plaats een geschoolde leerkracht.  Wij staan aan de start van het lerende leven van een kind, hoe belangrijk vinden we dit?
Het kabinet neemt het onderwijs nog steeds niet serieus, en gebruikt allerlei lapmiddelen als er een staking dreigt. De problemen worden alleen maar groter en het is nu echt tijd dat er iets gebeurt waardoor het onderwijs een echte vitaliteits impuls krijgt. Er zijn stappen gemaakt om de werkdruk te verlagen, maar merken de leerkrachten daar iets van? Doen zij nu minder aan school in hun vrije tijd? Komen zij minder terug op hun vrije dagen? Zijn de klassen overal kleiner geworden? Is het vak aantrekkelijker geworden? Krijgen de startende leerkrachten een beter salaris? En het allerbelangrijkste, hebben zij nu echt tijd voor al hun leerlingen?
En uiteraard kunnen we waar leerkracht staat uiteraard het woord docenten invullen, zij staan voor dezelfde taak.
Laat zien en merken dat wij de leerkrachten waarderen om wat ze doen.  Leerkrachten zijn ons goud!

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...

Jan Dekkers schrijft boek over geloof in Purmerend

Ik geloof in Purmerend is de titel van 600 jaar kerkgeschiedenis in Purmerend geschreven door Jan De...

Wethouder Mario Hegger ontvangt een cheque voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vandaag -23 oktober- neemt Mario samen met een bestuurslid van het Jeugd Fonds Sport Cultuur, Meliss...

Rugby Club Waterland schrijft nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis

Op vrijdag 27 september 2019 schreef Rugby Club Waterland clubgeschiedenis. Ongeveer 36 jaar na de o...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Verbouwing De Purmaryn niet eerder dan zomer 2021

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de aankoop van Kerkstraat 18 voor uitbreiding...