Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadsoverzichtHA
In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eén van de taken van het Commissariaat is het verlenen van toestemmingen aan commerciële omroepen en het aanwijzen van lokale publieke omroepen. Aan deze vergunningen zijn media wettelijke voorwaarden verbonden. Een aanwijzing van een lokale publieke omroep is voor een periode van vijf jaar.
Op 13 oktober 2013 is de aanwijzing van de Purmerendse Omroep Vereniging/RTV Purmerend ingegaan. Dit betekent dat de aanwijzing eindigt op 12 oktober 2018.
Per gemeente kan slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen. Alleen de POV heeft zich bij het Commissariaat gemeld voor aanwijzing voor de lokale omroep in gemeente Purmerend. Het Commissariaat heeft de gemeente op 13 april 2018 geïnformeerd over de aanvraag van de POV en vraagt de gemeenteraad om voor 16 augustus 2018 advies uit te brengen over deze aanvraag.
Voordat het Commissariaat een besluit neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Dit gebeurt aan de hand van de beantwoording van vier vragen.
  1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of vereniging?
  2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is bericht op de bevrediging van maatschappeliike behoeften die in de gemeente leven?
  3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  4. Is dit programmabeleid bepalende orgaan representatief samengesteld?
Alle vier de vragen die het Commissariaat aan de gemeente stelt kunnen met een Ja worden beantwoord.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen over de aanvraag van de Purmerendse Omroep Vereniging tot aanwijzing als de lokale publieke media-instelling in de gemeente Purmerend.
Het voorstel wordt vanavond (7 juni) behandeld in de raadscommissie Samenleving.

Foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Omnibusenquête 2019

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatis...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer va...

Onze regio kandidaat Special Olympics 2022

De Stadspartij is zeer positief dat Purmerend zich, gezamenlijk met de gemeenten Beemster en Edam ...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...

Lokaal Compliment 2019: 'De kracht van Samen!'

Een kanshebber?Welke vrijwilligersorganisatie verdient het Lokaal Compliment voor 2019? Purmerenders...

Jan Dekkers schrijft boek over geloof in Purmerend

Ik geloof in Purmerend is de titel van 600 jaar kerkgeschiedenis in Purmerend geschreven door Jan De...