Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadsoverzichtHA
In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eén van de taken van het Commissariaat is het verlenen van toestemmingen aan commerciële omroepen en het aanwijzen van lokale publieke omroepen. Aan deze vergunningen zijn media wettelijke voorwaarden verbonden. Een aanwijzing van een lokale publieke omroep is voor een periode van vijf jaar.
Op 13 oktober 2013 is de aanwijzing van de Purmerendse Omroep Vereniging/RTV Purmerend ingegaan. Dit betekent dat de aanwijzing eindigt op 12 oktober 2018.
Per gemeente kan slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen. Alleen de POV heeft zich bij het Commissariaat gemeld voor aanwijzing voor de lokale omroep in gemeente Purmerend. Het Commissariaat heeft de gemeente op 13 april 2018 geïnformeerd over de aanvraag van de POV en vraagt de gemeenteraad om voor 16 augustus 2018 advies uit te brengen over deze aanvraag.
Voordat het Commissariaat een besluit neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Dit gebeurt aan de hand van de beantwoording van vier vragen.
  1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of vereniging?
  2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is bericht op de bevrediging van maatschappeliike behoeften die in de gemeente leven?
  3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  4. Is dit programmabeleid bepalende orgaan representatief samengesteld?
Alle vier de vragen die het Commissariaat aan de gemeente stelt kunnen met een Ja worden beantwoord.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen over de aanvraag van de Purmerendse Omroep Vereniging tot aanwijzing als de lokale publieke media-instelling in de gemeente Purmerend.
Het voorstel wordt vanavond (7 juni) behandeld in de raadscommissie Samenleving.

Foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Welzijn

Welzijn Artikelen

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...

REURING FESTIVAL 2019

Van 27 t/m 30 juni kun je weer een fantastisch programma verwachten in het Leeghwaterpark en de binn...

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigin...

Rondleidingen begraafplaats Overweersepolderdijk

De zondag 26 mei, de dag na de eerste uitvaartmarkt op Kerkhof Overweersepolderdijk, worde...

Purmerend tweede groenste stad in ons land

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het ...

10 dagen kermisplezier van 10 tot en met 19 mei

Vanaf vandaag 10 mei staat de binnenstad weer 10 dagen op z’n kop!  In de binnenstad staan ...

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...

Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend

In 1988 is de Mediawet ingevoerd en is tegelijkertijd het Commissariaat voor de Media opgericht. Eé...