PumarynHA
Steeds meer bezoekers weten de deuren van musea, poppodia en bioscopen te vinden. Negen op de tien Nederlanders bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling of festival. De musea voor beeldende kunst hebben de laatste jaren maar liefst 89 procent meer gasten ontvangen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Van deze cijfers word ik vrolijk. Kunst en cultuur zijn voor mij als zuurstof voor de samenleving: zonder kunnen we niet. Deze bezoekersaantallen laten zien dat we in Nederland een bloeiende culturele sector hebben, die we moeten koesteren. Ik ben dan ook trots dat ik als minister aan de slag mag met deze sector. De komende jaren investeren we extra in kunst en cultuur, omdat ze van onschatbare waarde zijn.”
Bezoeken
Gemiddeld bezoekt een Nederlander 17 keer per jaar een voorstelling, tentoonstelling of festival. Voorstellingen met cabaret, jazz en musical zijn het meest populair. Jaarlijks bezoekt 82 procent van de Nederlanders tenminste één keer een voorstelling of concert. Ook de bezoeken aan bioscopen en poppodia nemen toe. Het bezoek aan schouwburgen en concertzalen neemt tussen 2009 en 2016 wel af, een mogelijke oorzaak is dat er vaker uitvoeringen worden gespeeld op alternatieve locaties met een kleinere capaciteit.
De groei van het aantal bezoeken aan musea is zeer sterk tussen 2009 en 2016. De toename is het grootst voor de musea voor beeldende kunst (+ 89 procent). Ook de musea met rijkssubsidie zijn de afgelopen jaren weer drukker bezocht met een toename van 81 procent. Dit komt onder meer doordat in deze periode het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Mauritshuis hun deuren weer openden na renovaties.
Uitvoering
De gezelschappen met rijkssubsidie zetten tussen 2013 en 2016 ruim 63.000 uitvoeringen op de planken. 30 procent van deze uitvoeringen is in schoolverband getoond. De gezelschappen spelen bijna in heel Nederland, in 90 procent van de gemeenten is tenminste één keer een uitvoering uitgevoerd.
Zes op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder beoefenen een vorm van cultuur in de vrije tijd, bijvoorbeeld door het spelen van een muziekinstrument of door toneel te spelen. Ook gaan steeds meer Nederlanders zelf onderzoek doen naar het verleden, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar historische personen of een stamboom te onderzoeken.
Voor meer feiten en cijfers, zie de publicatie van Cultuur in Beeld.

 

foto: Stadspartij


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...