Groenonderhoud
Bij de Stadspartij komen steeds meer klachten binnen van burgers over de kwaliteit van de groenvoorziening. De bezuiniging hierop van de afgelopen jaren werd destijds door de gemeenteraad besloten en zo is het onderhoudsniveau naar het minimum teruggebracht. Hierdoor is er op veel plaatsen wildgroei ontstaan en zijn er voortdurend gevaarlijk situaties die snel verholpen dienen te worden.
De Stadspartij heeft daarom bij  de begrotingsbehandeling van 8 en 9 november een voorstel ingediend om in 2018 een half miljoen euro extra uit te trekken om het groen een kwaliteitsimpuls te geven. Voor de periode daarna kan het nieuwe college, dat aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, vervolgens een structurele oplossing bedenken en uitwerken.
Het college heeft door wethouder Mario Hegger laten weten positief te staan tegenover het voorstel. Op dit moment wordt al bekeken en berekend hoe hoog een eenmalig budget moet zijn om het kwaliteitsniveau structureel naar een hoge niveau te brengen. Vooruitlopend op dit onderzoek kan door het extra geld al direct in 2018 een start worden gemaakt bij het aanpakken van de grootste problemen.
Het bedrag van een half miljoen euro kan dan meegenomen worden bij de lopende berekeningen waarvan de resultaten in januari 2018 worden verwacht.

foto: Stadspartij


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...