aamfitheater
STADSPARTIJ raadslid Melvin Smid heeft het college vragen gesteld over de aanhoudende vernielingen en de vervallen staat van het amfitheater in het Leeghwaterpark

‘Elke keer worden er noodreparaties gedaan, maar de staat van het amfitheater gaat steeds harder achteruit’, zo stelt Smid.

De gemeente geeft als antwoord dat het m.b.t. het amfitheater uitsluitend correctief onderhoud uitvoert. Jaarlijks worden hier enkele duizenden euro's aan besteed. Het verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de schade, wat de exacte bedragen zijn.

Intensiever toezicht
De vraag van Smid naar intensiever toezicht van het amfitheater wordt praktisch al deels ingevuld zo antwoordt het college. Tijdens elke dienst wordt het theater bezocht door team Buurttoezicht. Ook is er gemiddeld drie keer per week 's avonds en 's nachts een koppel buurttoezichthouders op straat. Nog intensiever toezicht vanuit team Buurttoezicht is op dit moment niet mogelijk. Uitbreiding van team Buurttoezicht - en daarmee het intensiveren van toezicht - is een onderwerp dat wordt behandeld tijdens de tussentijdse evaluatie van deze collegeperiode, zo geeft het college te kennen.

Camera’s?
Het college gaat als volgt verder in de beantwoording. Het intensiveren van toezicht door middel van het plaatsen van een camera is eveneens niet mogelijk. Het plaatsen van een camera gebeurt alleen op prioriteitsplekken: plekken waar sprake is van een openbare orde probleem en waar andere maatregelen geen resultaat hebben opgeleverd. Het amfitheater is vooralsnog geen prioriteitsplek. Daarnaast is er geen financiële ruimte voor uitbreiding van het huidige cameratoezicht.

Toekomst amfitheater
Op dit moment is er geen standpunt van het college over de toekomst van het amfitheater. Op verzoek van de gemeenteraad kan er overleg gevoerd worden over het nut en noodzaak van het amfitheater. Het is op dit moment niet mogelijk om inzicht te geven in de eventuele kosten voor het volledig opknappen en hufterproof maken van het amfitheater. Het inzichtelijk maken van deze kosten zou een vervolgstap kunnen zijn op het moment dat het college een standpunt heeft ingenomen over de toekomst van het theater.

De Stadspartij zal zich over de antwoorden buigen en zien wat een volgende stap kan zijn om de toekomst van het amfitheater veilig te stellen.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Jaarstukken (rekening) 2016  Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vast...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Plastic in Purmerend gaat niet de verbrandingsoven in

De NOS bracht kortgeleden het bericht dat afvalverwerkingsbedrijven grijze vuilniszakken met door in...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ernstige verkeershinder door afsluiting Hoornselaan

Vanaf maandag 26 juni is het voor veel Purmerenders omrijden geblazen. De Hoornselaan gaat dan tot 1...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Wijktoernooi KV Purmer en VIP in Purmer Noord

Op zondagmiddag 2 juli was er op het sportcomplex van korfbalvereniging KV Purmer een wijktoernooi v...