aamfitheater
STADSPARTIJ raadslid Melvin Smid heeft het college vragen gesteld over de aanhoudende vernielingen en de vervallen staat van het amfitheater in het Leeghwaterpark

‘Elke keer worden er noodreparaties gedaan, maar de staat van het amfitheater gaat steeds harder achteruit’, zo stelt Smid.

De gemeente geeft als antwoord dat het m.b.t. het amfitheater uitsluitend correctief onderhoud uitvoert. Jaarlijks worden hier enkele duizenden euro's aan besteed. Het verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de schade, wat de exacte bedragen zijn.

Intensiever toezicht
De vraag van Smid naar intensiever toezicht van het amfitheater wordt praktisch al deels ingevuld zo antwoordt het college. Tijdens elke dienst wordt het theater bezocht door team Buurttoezicht. Ook is er gemiddeld drie keer per week 's avonds en 's nachts een koppel buurttoezichthouders op straat. Nog intensiever toezicht vanuit team Buurttoezicht is op dit moment niet mogelijk. Uitbreiding van team Buurttoezicht - en daarmee het intensiveren van toezicht - is een onderwerp dat wordt behandeld tijdens de tussentijdse evaluatie van deze collegeperiode, zo geeft het college te kennen.

Camera’s?
Het college gaat als volgt verder in de beantwoording. Het intensiveren van toezicht door middel van het plaatsen van een camera is eveneens niet mogelijk. Het plaatsen van een camera gebeurt alleen op prioriteitsplekken: plekken waar sprake is van een openbare orde probleem en waar andere maatregelen geen resultaat hebben opgeleverd. Het amfitheater is vooralsnog geen prioriteitsplek. Daarnaast is er geen financiële ruimte voor uitbreiding van het huidige cameratoezicht.

Toekomst amfitheater
Op dit moment is er geen standpunt van het college over de toekomst van het amfitheater. Op verzoek van de gemeenteraad kan er overleg gevoerd worden over het nut en noodzaak van het amfitheater. Het is op dit moment niet mogelijk om inzicht te geven in de eventuele kosten voor het volledig opknappen en hufterproof maken van het amfitheater. Het inzichtelijk maken van deze kosten zou een vervolgstap kunnen zijn op het moment dat het college een standpunt heeft ingenomen over de toekomst van het theater.

De Stadspartij zal zich over de antwoorden buigen en zien wat een volgende stap kan zijn om de toekomst van het amfitheater veilig te stellen.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...