Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

vervoerregio logo
De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze publicatie geeft met cijfers, kaarten en visualisaties een beeld van de mobiliteit in de vijftien gemeenten in de vervoerregio. Daarbij wordt ook gekeken naar het noordelijk en zuidelijk deel van de Metropoolregio Amsterdam.
In de Regionale Thermometer komen verschillende onderwerpen aan de orde rond verkeer en vervoer, evenals de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. Zo bevat de publicatie informatie over:
 • De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen in de gemeenten;
 • Het bezit van auto’s, scooters en brommers;
 • De meest gebruikte vervoermiddelen per gebied, leeftijdsklasse of reismotief;
 • Reizigersstromen met bus, tram en metro, aantal in- en uitstappers op stations;
 • Aantallen verkeersdoden en ernstig gewonden.
Informeren en ondersteunen

De Regionale Thermometer laat de ontwikkeling zien van de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken en bij sommige onderwerpen ook de prognose voor de toekomst. Al naar gelang het onderwerp bevat het document de cijfers voor de Vervoerregio als geheel, per deelregio Noord, Zuid en Amsterdam, of per gemeente. Ze zijn ingedeeld in de hoofdstukken Invloeden, Aanbod, Gebruik, Effecten en Beleving. Met de informatie in de Regionale Thermometer Mobiliteit wil de Vervoerregio bestuurders, raadsleden, gemeenten, bewoners en andere belangstellenden informeren en ondersteunen bij het maken van beleid. Het document biedt informatie die iedereen vrij kan gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek en publicaties.
Gebruik

Uit de publicatie blijkt ten aanzien van het gebruik van het aanwezige vervoeraanbod in de Vervoerregio Amsterdam het volgende:
 • Van alle verplaatsingen op een werkdag is 64% intern verkeer binnen één van de deelregio’s. 28% betreft verplaatsingen tussen de Vervoerregio en gebieden daarbuiten, vooral van en naar Amsterdam. Verplaatsingen tussen Amsterdam en de deelregio’s Noord en Zuid vormen een relatief klein aandeel.
 • Verplaatsingen binnen deelregio’s gaan voor 60% per fiets of te voet
 • Jongeren t/m 17 jaar in de deelregio’s Noord en Zuid fietsen vaker, maar kiezen vanaf hun 18e juist vaker voor de auto dan in Amsterdam. Amsterdamse jongeren reizen naast de fiets relatief veel te voet en met het OV. Vanaf hun 18e houden zij meer vast aan deze vervoerwijzen
 • Bewoners van de deelregio’s Noord en Zuid reizen het meest met de auto naar het werk, Amsterdammers met de fiets. Voor onderwijs is de fiets overal de eerste keuze, maar Amsterdammers gaan hiervoor ook veel te voet of met het OV
 • In de meeste gemeenten werkt het merendeel van de bewoners elders, en komt ook het merendeel van de werknemers van elders
 • Reizigers van en naar Schiphol kiezen het meest voor het OV (trein) en dit aandeel neemt toe.
 • Het aantal reizigerskilometers in de OV-concessies nam van 2013 – 2016 toe. Dit geldt ook voor het aantal in- en uitstappers op de meeste treinstations in de regio.
  Bronnen
  Voor deze eerste editie zijn vooral cijfers gebruikt die tot en met 2016 of begin 2017 zijn geactualiseerd. Bij het maken van de publicatie is allerlei informatie gecombineerd die al via diverse bronnen beschikbaar was, zodat deze beter kan worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om het landelijke mobiliteitsonderzoek ODiN van het CBS. De Vervoerregio heeft nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam: daarbij heeft de eerder verschenen Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid als voorbeeld gediend voor de Regionale Thermometer Mobiliteit. De Vervoerregio zal de Regionale Thermometer in 2019 actualiseren. 
  Download Regionale Thermometer Mobiliteit 2017 >


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland...

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het...

Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk...

Tijdelijke werkzaamheden aan Melkwegbrug

Van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april wordt er...

Vervoerregio lanceert Regionale Thermometer Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze...

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het...

Hoge scores klanttevredenheid openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam

Waterland best scorende concessie! De concessie Waterland was in 2017...