Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

vervoerregio logo
De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze publicatie geeft met cijfers, kaarten en visualisaties een beeld van de mobiliteit in de vijftien gemeenten in de vervoerregio. Daarbij wordt ook gekeken naar het noordelijk en zuidelijk deel van de Metropoolregio Amsterdam.
In de Regionale Thermometer komen verschillende onderwerpen aan de orde rond verkeer en vervoer, evenals de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. Zo bevat de publicatie informatie over:
 • De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen in de gemeenten;
 • Het bezit van auto’s, scooters en brommers;
 • De meest gebruikte vervoermiddelen per gebied, leeftijdsklasse of reismotief;
 • Reizigersstromen met bus, tram en metro, aantal in- en uitstappers op stations;
 • Aantallen verkeersdoden en ernstig gewonden.
Informeren en ondersteunen

De Regionale Thermometer laat de ontwikkeling zien van de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken en bij sommige onderwerpen ook de prognose voor de toekomst. Al naar gelang het onderwerp bevat het document de cijfers voor de Vervoerregio als geheel, per deelregio Noord, Zuid en Amsterdam, of per gemeente. Ze zijn ingedeeld in de hoofdstukken Invloeden, Aanbod, Gebruik, Effecten en Beleving. Met de informatie in de Regionale Thermometer Mobiliteit wil de Vervoerregio bestuurders, raadsleden, gemeenten, bewoners en andere belangstellenden informeren en ondersteunen bij het maken van beleid. Het document biedt informatie die iedereen vrij kan gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek en publicaties.
Gebruik

Uit de publicatie blijkt ten aanzien van het gebruik van het aanwezige vervoeraanbod in de Vervoerregio Amsterdam het volgende:
 • Van alle verplaatsingen op een werkdag is 64% intern verkeer binnen één van de deelregio’s. 28% betreft verplaatsingen tussen de Vervoerregio en gebieden daarbuiten, vooral van en naar Amsterdam. Verplaatsingen tussen Amsterdam en de deelregio’s Noord en Zuid vormen een relatief klein aandeel.
 • Verplaatsingen binnen deelregio’s gaan voor 60% per fiets of te voet
 • Jongeren t/m 17 jaar in de deelregio’s Noord en Zuid fietsen vaker, maar kiezen vanaf hun 18e juist vaker voor de auto dan in Amsterdam. Amsterdamse jongeren reizen naast de fiets relatief veel te voet en met het OV. Vanaf hun 18e houden zij meer vast aan deze vervoerwijzen
 • Bewoners van de deelregio’s Noord en Zuid reizen het meest met de auto naar het werk, Amsterdammers met de fiets. Voor onderwijs is de fiets overal de eerste keuze, maar Amsterdammers gaan hiervoor ook veel te voet of met het OV
 • In de meeste gemeenten werkt het merendeel van de bewoners elders, en komt ook het merendeel van de werknemers van elders
 • Reizigers van en naar Schiphol kiezen het meest voor het OV (trein) en dit aandeel neemt toe.
 • Het aantal reizigerskilometers in de OV-concessies nam van 2013 – 2016 toe. Dit geldt ook voor het aantal in- en uitstappers op de meeste treinstations in de regio.
  Bronnen
  Voor deze eerste editie zijn vooral cijfers gebruikt die tot en met 2016 of begin 2017 zijn geactualiseerd. Bij het maken van de publicatie is allerlei informatie gecombineerd die al via diverse bronnen beschikbaar was, zodat deze beter kan worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om het landelijke mobiliteitsonderzoek ODiN van het CBS. De Vervoerregio heeft nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam: daarbij heeft de eerder verschenen Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid als voorbeeld gediend voor de Regionale Thermometer Mobiliteit. De Vervoerregio zal de Regionale Thermometer in 2019 actualiseren. 
  Download Regionale Thermometer Mobiliteit 2017 >


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone...

Melkwegbrug vanaf vandaag deels weer open voor fietsers

Sinds 9 september is de Melkwegbrug afgesloten voor fietsers. De...

EBS krijgt boete voor slechte service aan rolstoel gebruikers

Helana Aslander (Stadspartij) stelde naar aanleiding van een concrete situatie...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug...

Per 1 september betaald parkeren in Wagenweggebied

Komende maanden voert de gemeente verschillende aanpassingen door wat betreft...

Plaatsen Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Er is begonnen met het plaatsen van dynamische parkeerverwijssysteemborden. De...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...