Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Wherevogelshoofdveld
Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om te zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Purmerenderweg, het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg én de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree voor voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging De Wherevogels wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij het evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging. Dit overloopparkeerterrein wordt wekelijks gebruikt omdat de voetbalvereniging op eigen terrein niet voldoende parkeergelegenheid heeft.
Tijdens evenementen op het evenemententerrein wordt er gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheid bij de voetbalvereniging. Hierdoor moeten voetgangers oversteken op de drukke Purmerenderweg en vervolgens langs de smalle Westerweg lopen naar het voetbalterrein. Op het kruispunt is geen goede oversteek mogelijkheid voor voetgangers. Op de Westerweg is geen voetpad, mensen lopen over het fietspad.
Bij het zoeken naar een oplossing is een aantal keren gesproken met voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging heeft de voorkeur gegeven aan een voetpad langs de Westerweg, een oversteek mogelijkheid voor voetgangers bij het stoplicht en daarbij een brug naar het evenemententerrein.
Na een proces waarbij ook andere varianten zijn onderzocht bleek dit de enige veilige en acceptabele variant te zijn voor de verschillende wegbeheerders.
Waar de wegbeheerder van de Westerweg (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; HHNK) eerder aangaf niets te zien in een voetpad langs de Westerweg, is HHNK inmiddels bereid akkoord te gaan met een versmald profiel van de Westerweg en daarbij een trottoir van 1,2 meter. Van deze variant is een schetsontwerp gerealiseerd.
Zodra dit uitgewerkt is kan gestart worden met de realisatie van de route. Zodra het definitief ontwerp is afgestemd, zal het werk worden uitgevoerd.
Het voorstel van het college hieromtrent wordt behandel in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 8 mei 2019.

foto Spurd


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland...

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het...

Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk...

Tijdelijke werkzaamheden aan Melkwegbrug

Van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april wordt er...

Vervoerregio lanceert Regionale Thermometer Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze...

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het...

Hoge scores klanttevredenheid openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam

Waterland best scorende concessie! De concessie Waterland was in 2017...