Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Wherevogelshoofdveld
Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om te zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Purmerenderweg, het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg én de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree voor voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging De Wherevogels wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij het evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging. Dit overloopparkeerterrein wordt wekelijks gebruikt omdat de voetbalvereniging op eigen terrein niet voldoende parkeergelegenheid heeft.
Tijdens evenementen op het evenemententerrein wordt er gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheid bij de voetbalvereniging. Hierdoor moeten voetgangers oversteken op de drukke Purmerenderweg en vervolgens langs de smalle Westerweg lopen naar het voetbalterrein. Op het kruispunt is geen goede oversteek mogelijkheid voor voetgangers. Op de Westerweg is geen voetpad, mensen lopen over het fietspad.
Bij het zoeken naar een oplossing is een aantal keren gesproken met voetbalvereniging De Wherevogels.
De voetbalvereniging heeft de voorkeur gegeven aan een voetpad langs de Westerweg, een oversteek mogelijkheid voor voetgangers bij het stoplicht en daarbij een brug naar het evenemententerrein.
Na een proces waarbij ook andere varianten zijn onderzocht bleek dit de enige veilige en acceptabele variant te zijn voor de verschillende wegbeheerders.
Waar de wegbeheerder van de Westerweg (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; HHNK) eerder aangaf niets te zien in een voetpad langs de Westerweg, is HHNK inmiddels bereid akkoord te gaan met een versmald profiel van de Westerweg en daarbij een trottoir van 1,2 meter. Van deze variant is een schetsontwerp gerealiseerd.
Zodra dit uitgewerkt is kan gestart worden met de realisatie van de route. Zodra het definitief ontwerp is afgestemd, zal het werk worden uitgevoerd.
Het voorstel van het college hieromtrent wordt behandel in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 8 mei 2019.

foto Spurd


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone...

Melkwegbrug vanaf vandaag deels weer open voor fietsers

Sinds 9 september is de Melkwegbrug afgesloten voor fietsers. De...

EBS krijgt boete voor slechte service aan rolstoel gebruikers

Helana Aslander (Stadspartij) stelde naar aanleiding van een concrete situatie...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug...

Per 1 september betaald parkeren in Wagenweggebied

Komende maanden voert de gemeente verschillende aanpassingen door wat betreft...

Plaatsen Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Er is begonnen met het plaatsen van dynamische parkeerverwijssysteemborden. De...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...