Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

metroNZHA
Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarborgen. Daarom hebben de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de gemeente Amsterdam het adviesbureau Strategy Development Partners (SDP) gevraagd om te onderzoeken wat de beste oplossing zou zijn om het sterk toenemende reizigersvervoer in de toekomst te kunnen bedienen.
Dit heeft geleid tot de rapportage ‘Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en een OV-rijke Amsterdamse regio in 2030.’ De uitkomst van het rapport is een top tien van maatregelen (zie aan slot artikel).
Het rapport is aangeboden voor bespreking voor bestuur en regioraadsleden in de vervoersregio.
Belang bereikbaarheid regio

De bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam zijn van groot belang voor zowel de Vervoerregio (VRA) en de gemeente Amsterdam. De snelle ontwikkeling van mobiliteitsvraag brengt uitdagingen en knelpunten met zich mee. Tegelijk brengen nieuwe (technische) mogelijkheden wellicht ook relatief snel te implementeren oplossingen.
Doel van het rapport is te identificeren wat er gedaan kan worden om de toenemende vervoerstroom op kwalitatief goede wijze te accommoderen op bestaande infrastructuur. Dit resulteert in een aantal concrete wensen en oplossingsrichtingen die ieder met een passende samenwerking tot een goed einde gebracht kunnen worden in de periode voor 2030.
Purmerend ten voorbeeld gesteld
Het OV-aandeel verschilt nu sterk per herkomstgebied. De top-10 gemeentes, gemeten in spitspendel naar Amsterdam, verschillen een factor 3 in OV-aandeel. Purmerend scoort hoog met meer dan 75% OV-aandeel – gedreven door een succesvolle busverbinding (ondanks de slechte treinverbinding).
Goede ontsluiting herkomst lijkt een van de belangrijke succesfactoren. Het succes vanuit Purmerend (en ook Edam/ Volendam in breder perspectief) valt goed te verklaren vanuit het OV-aanbod. Vooral de succesvolle uitwaaiering aan de herkomstzijde lijkt uniek: de hele woonplaats is ontsloten met een frequente verbinding van ≥8x per uur in de piek, een fijnmazige verbinding met <400 m afstand tot haltes en een rechtstreekse verbinding naar het Amsterdamse metronetwerk, zonder onnodige tussenstops.
Deze ontsluiting verschilt sterk van andere producten – bijvoorbeeld in Haarlem, waar de meeste corridors dezelfde route in de stad nemen en minder reizigers profiteren van de directe verbinding. Daarnaast draagt ook de snelle en robuuste verbinding van Purmerend met Amsterdam sterk bij aan het succes, met een enkelzijdige busbaan in de spitsrichting en een goede prioritering bij binnenkomst in Amsterdam (schema 5.5). Hiermee is de bus, in combinatie met metro, vaak aanzienlijk sneller en voorspelbaarder dan de auto. Tot slot waaieren de verschillende routes uit naar relevante knopen (Noord primair, daarnaast CS, Sloterdijk en Bijlmer) – met goede overstap onderweg voor overige reizigers

Top tien maatregelen
  1. Treinen Den Haag en Rotterdam naar Zuid 6x/ uur door ontvlechten Schipholtunnel
  2. Hoogwaardig treinalternatief voor beoogd PHS uit Almere en corridor Hilversum
  3. HOV-bussysteem naar Zuid en Bijlmer met vrije baan en eigen aanlanding is gewenst
  4. Hoofddorp: met bus zonder overstap van huis naar Zuid kan kwaliteit verhogen
  5. Busstations deels inrichten als doorstroomstation voor kwaliteit, capaciteit, ZE-transitie
  6. Verdere inclusiviteit met gerichte maatregelen i.t.t. aanpassing lijnennet
  7. Metro: capaciteit, kwaliteit en kosteneffectiviteit integraal verbeteren o.a. ijnvoering
  8. Verbinding nieuwe wijken met relevante (kantoor)bestemmingen te verzorgen
  9. Optimalisatie lokale lijnennet: snelheid selectief verbeteren en afstemmen op metro
  10. Rol van tram en bus in plusnetwerk heroverwegen, gegeven nieuwe kansen en imago.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in...

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft...

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor...

De plannen van het college om een perceel grond gelegen...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone...

Melkwegbrug vanaf vandaag deels weer open voor fietsers

Sinds 9 september is de Melkwegbrug afgesloten voor fietsers. De...

EBS krijgt boete voor slechte service aan rolstoel gebruikers

Helana Aslander (Stadspartij) stelde naar aanleiding van een concrete situatie...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor...