Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Claxonate2
Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische binnenstad staat een viertal maatregelen op de planning. Er is gekozen voor andere tarieven op straat (€2,50 per uur) en in de garage (€1,60 per uur), langer betaald parkeren op straat (tot 21.00 uur) en ruimere openingstijden (24/7) van de Claxonate. Daarnaast is besloten de bonnenboekjes te maximeren tot maximaal 5 per adres per kalenderjaar. De maatregelen zijn in samenhang bedoeld om bezoekers van de binnenstad te bewegen meer gebruik te maken van de parkeergarages en zo meer ruimte voor binnenstadbewoners te creëren op straat.
Wethouder Tijmstra informeert in een brief de gemeenteraad over de stand van zaken.
Parkeermaatregelen binnenstad
De ruimere openingstijden van de garage betekenen dat er speedgates geplaatst moeten worden. Dit zijn zogenaamde snelvouwhekken die alleen openen voor auto's. Hiermee kan zowel overdag (met beheer) als 's avonds (zonder beheer) een veilige parkeergarage gegarandeerd worden. Voor de speedgates is de aanbesteding inmiddels afgerond en is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om de realisatie voor 1 oktober uit te voeren. De realisatie is gepland in de periode van 7 tot en met 15 oktober. Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden de Claxonate in of uit te rijden. Abonnementhouders krijgen voor die periode tijdelijke straatvergunningen.
Gezien de samenhang tussen de vier maatregelen, kiest het college ervoor niet gedeeltelijk per 1 oktober maatregelen door te voeren, maar deze gelijktijdig in te voeren per 1 november 2019. Het maximeren van bonnenboekjes wordt ingevoerd met ingang van de nieuwe vergunning, op 1 januari 2020.
Parkeren vergunninghouders op de binnenring
Sinds 1 september mogen vergunninghouders op de parkeerring (met uitzondering van de Westerstraat en de Nieuwstraat) parkeren. Hiermee is voldaan aan het raadsbesluit. Hierover is door de gemeente gecommuniceerd via social media. Bewoners met een vergunning in het vergunning gebied centrum ontvangen hierover binnenkort nog een brief.
Uitbreiding parkeerregulering
De uitbreiding van de parkeerregulering en het omzetten van parkeerplekken naar dubbelgebruik heeft effect op omwonenden. In september staan daarom gesprekken gepland met bewoners en belanghebbenden die het meeste van de parkeermaatregelen gaan merken.
Het college komt er later bij de raad op terug als de uitkomsten van deze gesprekken en de conclusies en de maatregelen die worden overwogen bekend zijn.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies...

Ontwerp bekend voor parkeergarage bij stadhuis

Op vrijdag 24 januari 2020 heeft wethouder Eveline Tijmstra het...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met...

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in...

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft...

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor...

De plannen van het college om een perceel grond gelegen...