Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Claxonate2
Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische binnenstad staat een viertal maatregelen op de planning. Er is gekozen voor andere tarieven op straat (€2,50 per uur) en in de garage (€1,60 per uur), langer betaald parkeren op straat (tot 21.00 uur) en ruimere openingstijden (24/7) van de Claxonate. Daarnaast is besloten de bonnenboekjes te maximeren tot maximaal 5 per adres per kalenderjaar. De maatregelen zijn in samenhang bedoeld om bezoekers van de binnenstad te bewegen meer gebruik te maken van de parkeergarages en zo meer ruimte voor binnenstadbewoners te creëren op straat.
Wethouder Tijmstra informeert in een brief de gemeenteraad over de stand van zaken.
Parkeermaatregelen binnenstad
De ruimere openingstijden van de garage betekenen dat er speedgates geplaatst moeten worden. Dit zijn zogenaamde snelvouwhekken die alleen openen voor auto's. Hiermee kan zowel overdag (met beheer) als 's avonds (zonder beheer) een veilige parkeergarage gegarandeerd worden. Voor de speedgates is de aanbesteding inmiddels afgerond en is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om de realisatie voor 1 oktober uit te voeren. De realisatie is gepland in de periode van 7 tot en met 15 oktober. Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden de Claxonate in of uit te rijden. Abonnementhouders krijgen voor die periode tijdelijke straatvergunningen.
Gezien de samenhang tussen de vier maatregelen, kiest het college ervoor niet gedeeltelijk per 1 oktober maatregelen door te voeren, maar deze gelijktijdig in te voeren per 1 november 2019. Het maximeren van bonnenboekjes wordt ingevoerd met ingang van de nieuwe vergunning, op 1 januari 2020.
Parkeren vergunninghouders op de binnenring
Sinds 1 september mogen vergunninghouders op de parkeerring (met uitzondering van de Westerstraat en de Nieuwstraat) parkeren. Hiermee is voldaan aan het raadsbesluit. Hierover is door de gemeente gecommuniceerd via social media. Bewoners met een vergunning in het vergunning gebied centrum ontvangen hierover binnenkort nog een brief.
Uitbreiding parkeerregulering
De uitbreiding van de parkeerregulering en het omzetten van parkeerplekken naar dubbelgebruik heeft effect op omwonenden. In september staan daarom gesprekken gepland met bewoners en belanghebbenden die het meeste van de parkeermaatregelen gaan merken.
Het college komt er later bij de raad op terug als de uitkomsten van deze gesprekken en de conclusies en de maatregelen die worden overwogen bekend zijn.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone...

Melkwegbrug vanaf vandaag deels weer open voor fietsers

Sinds 9 september is de Melkwegbrug afgesloten voor fietsers. De...

EBS krijgt boete voor slechte service aan rolstoel gebruikers

Helana Aslander (Stadspartij) stelde naar aanleiding van een concrete situatie...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug...

Per 1 september betaald parkeren in Wagenweggebied

Komende maanden voert de gemeente verschillende aanpassingen door wat betreft...

Plaatsen Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Er is begonnen met het plaatsen van dynamische parkeerverwijssysteemborden. De...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...