Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bbpark3
Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening Purmerend 2019 en de tarieventabel van de verordening Parkeerbelastingen vastgesteld. Ook is € 1.250.600 beschikbaar gesteld voor parkeermaatregelen in de binnenstad die zowel bewoners als bezoekers meer ruimte gaan bieden op straat en in de parkeergarage. Een aantal maatregelen was al opgenomen in het Verkeersplan Purmerend 2040, waarin stond opgemerkt dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan.
De parkeermaatregelen in de binnenstad gaan over het beter benutten, toevoegen of vervangen van de parkeercapaciteit en het beïnvloeden van het parkeergedrag. Zoals ruimere openingstijden van parkeergarage Claxonate (24/7), verlenging van reguleringstijden op straat tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag, tariefsverlaging in de parkeergarage, verhoging van het parkeertarief op straat, en het stimuleren van bewoners om te parkeren in de parkeergarage. Om extra parkeerdruk door nieuwe woningen en bewoners te voorkomen, wordt de nulvergunningenregeling uitgebreid. De parkeerregulering naar de wijken rondom de binnenstad wordt eveneens uitgebreid om te voorkomen dat dat bezoekers van de binnenstad hier parkeren. Daarnaast zal er meer parkeergelegenheid in de binnenstad komen door een parkeervoorziening aan de Stationsweg en een openbare parkeervoorziening op het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg. Voor het parkeren voor een langere tijd wordt de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis voorbereid. 
21 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
14 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PVV
Bij dit besluit werden enkele amendementen en een motie aangenomen:
Planning parkeerregulering Gors-Noord
Met algemene stemmen werd via een amendement van D66 en VVD, gesteund door CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, PvdA en PVV, bepaald dat de uitbreiding van de parkeerregulering in de Gord-Noord rondom de Waterlandlaan zo snel mogelijk zal gebeuren, sneller dan was gepland. Eerder genomen maatregelen, zoals het uit het betaald-parkeren-regime halen van enkele parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan, hebben onvoldoende effect hebben gehad. De openbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn bedoeld voor de omwonenden.
Vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) steunde de raad een amendement van de VVD en CDA, gesteund door de PVV, over het door vergunninghouders vrij gebruik maken van parkeerplaatsen voor betalende bezoekers, met uitzondering van de Nieuwstraat en de Westerstraat, waar veel winkels zijn met weinig parkeerplaatsen voor betalende bezoekers.
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplekken in de binnenstad. Overige parkeerruimte, zoals het Slotplein en de Achterdijk, kunnen zo ook door vergunninghouders gebruikt worden.
Dagtarief parkeergarage Claxonate
Ook werd met met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) een amendement van D66 en VVD, gesteund door Stadspartij en PVV, aangenomen waarmee het tarief voor een dagkaart in de Claxonate wordt verlaagd naar € 6,00. Als het gebruik van parkeergarage Claxonate aantrekkelijker moet worden, moet de prijs van een dagkaart voor Claxonate goedkoper worden dan een dagkaart voor het parkeren op straat. 
Parkeren auto rond stadhuis door werknemers gemeente
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) werd een motie aangenomen van D66, Stadspartij, gesteund door CDA en Leefbaar Purmerend, over het parkeren van auto’s door medewerkers van de gemeente rond het stadhuis. Het college is gevraagd om in overleg met de ondernemingsraad te stimuleren dat zo weinig mogelijk werknemers met de auto naar het stadhuis komen. De parkeerplaatsen rond het stadhuis kunnen dan betaalde parkeerplaatsen worden, zodat meer bezoekers van de binnenstad er gebruik van kunnen maken.
Alle parkeermaatregelen worden in de loop van 2019 en 2020 ingevoerd.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies...

Ontwerp bekend voor parkeergarage bij stadhuis

Op vrijdag 24 januari 2020 heeft wethouder Eveline Tijmstra het...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met...

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in...

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft...

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor...

De plannen van het college om een perceel grond gelegen...