Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bbpark3
Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening Purmerend 2019 en de tarieventabel van de verordening Parkeerbelastingen vastgesteld. Ook is € 1.250.600 beschikbaar gesteld voor parkeermaatregelen in de binnenstad die zowel bewoners als bezoekers meer ruimte gaan bieden op straat en in de parkeergarage. Een aantal maatregelen was al opgenomen in het Verkeersplan Purmerend 2040, waarin stond opgemerkt dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan.
De parkeermaatregelen in de binnenstad gaan over het beter benutten, toevoegen of vervangen van de parkeercapaciteit en het beïnvloeden van het parkeergedrag. Zoals ruimere openingstijden van parkeergarage Claxonate (24/7), verlenging van reguleringstijden op straat tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag, tariefsverlaging in de parkeergarage, verhoging van het parkeertarief op straat, en het stimuleren van bewoners om te parkeren in de parkeergarage. Om extra parkeerdruk door nieuwe woningen en bewoners te voorkomen, wordt de nulvergunningenregeling uitgebreid. De parkeerregulering naar de wijken rondom de binnenstad wordt eveneens uitgebreid om te voorkomen dat dat bezoekers van de binnenstad hier parkeren. Daarnaast zal er meer parkeergelegenheid in de binnenstad komen door een parkeervoorziening aan de Stationsweg en een openbare parkeervoorziening op het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg. Voor het parkeren voor een langere tijd wordt de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis voorbereid. 
21 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
14 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PVV
Bij dit besluit werden enkele amendementen en een motie aangenomen:
Planning parkeerregulering Gors-Noord
Met algemene stemmen werd via een amendement van D66 en VVD, gesteund door CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, PvdA en PVV, bepaald dat de uitbreiding van de parkeerregulering in de Gord-Noord rondom de Waterlandlaan zo snel mogelijk zal gebeuren, sneller dan was gepland. Eerder genomen maatregelen, zoals het uit het betaald-parkeren-regime halen van enkele parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan, hebben onvoldoende effect hebben gehad. De openbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn bedoeld voor de omwonenden.
Vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) steunde de raad een amendement van de VVD en CDA, gesteund door de PVV, over het door vergunninghouders vrij gebruik maken van parkeerplaatsen voor betalende bezoekers, met uitzondering van de Nieuwstraat en de Westerstraat, waar veel winkels zijn met weinig parkeerplaatsen voor betalende bezoekers.
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplekken in de binnenstad. Overige parkeerruimte, zoals het Slotplein en de Achterdijk, kunnen zo ook door vergunninghouders gebruikt worden.
Dagtarief parkeergarage Claxonate
Ook werd met met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) een amendement van D66 en VVD, gesteund door Stadspartij en PVV, aangenomen waarmee het tarief voor een dagkaart in de Claxonate wordt verlaagd naar € 6,00. Als het gebruik van parkeergarage Claxonate aantrekkelijker moet worden, moet de prijs van een dagkaart voor Claxonate goedkoper worden dan een dagkaart voor het parkeren op straat. 
Parkeren auto rond stadhuis door werknemers gemeente
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) werd een motie aangenomen van D66, Stadspartij, gesteund door CDA en Leefbaar Purmerend, over het parkeren van auto’s door medewerkers van de gemeente rond het stadhuis. Het college is gevraagd om in overleg met de ondernemingsraad te stimuleren dat zo weinig mogelijk werknemers met de auto naar het stadhuis komen. De parkeerplaatsen rond het stadhuis kunnen dan betaalde parkeerplaatsen worden, zodat meer bezoekers van de binnenstad er gebruik van kunnen maken.
Alle parkeermaatregelen worden in de loop van 2019 en 2020 ingevoerd.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug...

Per 1 september betaald parkeren in Wagenweggebied

Komende maanden voert de gemeente verschillende aanpassingen door wat betreft...

Plaatsen Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Er is begonnen met het plaatsen van dynamische parkeerverwijssysteemborden. De...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland...

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het...

Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk...

Tijdelijke werkzaamheden aan Melkwegbrug

Van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april wordt er...