Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bbpark3
Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening Purmerend 2019 en de tarieventabel van de verordening Parkeerbelastingen vastgesteld. Ook is € 1.250.600 beschikbaar gesteld voor parkeermaatregelen in de binnenstad die zowel bewoners als bezoekers meer ruimte gaan bieden op straat en in de parkeergarage. Een aantal maatregelen was al opgenomen in het Verkeersplan Purmerend 2040, waarin stond opgemerkt dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan.
De parkeermaatregelen in de binnenstad gaan over het beter benutten, toevoegen of vervangen van de parkeercapaciteit en het beïnvloeden van het parkeergedrag. Zoals ruimere openingstijden van parkeergarage Claxonate (24/7), verlenging van reguleringstijden op straat tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag, tariefsverlaging in de parkeergarage, verhoging van het parkeertarief op straat, en het stimuleren van bewoners om te parkeren in de parkeergarage. Om extra parkeerdruk door nieuwe woningen en bewoners te voorkomen, wordt de nulvergunningenregeling uitgebreid. De parkeerregulering naar de wijken rondom de binnenstad wordt eveneens uitgebreid om te voorkomen dat dat bezoekers van de binnenstad hier parkeren. Daarnaast zal er meer parkeergelegenheid in de binnenstad komen door een parkeervoorziening aan de Stationsweg en een openbare parkeervoorziening op het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg. Voor het parkeren voor een langere tijd wordt de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis voorbereid. 
21 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
14 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PVV
Bij dit besluit werden enkele amendementen en een motie aangenomen:
Planning parkeerregulering Gors-Noord
Met algemene stemmen werd via een amendement van D66 en VVD, gesteund door CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, PvdA en PVV, bepaald dat de uitbreiding van de parkeerregulering in de Gord-Noord rondom de Waterlandlaan zo snel mogelijk zal gebeuren, sneller dan was gepland. Eerder genomen maatregelen, zoals het uit het betaald-parkeren-regime halen van enkele parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan, hebben onvoldoende effect hebben gehad. De openbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn bedoeld voor de omwonenden.
Vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) steunde de raad een amendement van de VVD en CDA, gesteund door de PVV, over het door vergunninghouders vrij gebruik maken van parkeerplaatsen voor betalende bezoekers, met uitzondering van de Nieuwstraat en de Westerstraat, waar veel winkels zijn met weinig parkeerplaatsen voor betalende bezoekers.
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplekken in de binnenstad. Overige parkeerruimte, zoals het Slotplein en de Achterdijk, kunnen zo ook door vergunninghouders gebruikt worden.
Dagtarief parkeergarage Claxonate
Ook werd met met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) een amendement van D66 en VVD, gesteund door Stadspartij en PVV, aangenomen waarmee het tarief voor een dagkaart in de Claxonate wordt verlaagd naar € 6,00. Als het gebruik van parkeergarage Claxonate aantrekkelijker moet worden, moet de prijs van een dagkaart voor Claxonate goedkoper worden dan een dagkaart voor het parkeren op straat. 
Parkeren auto rond stadhuis door werknemers gemeente
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) werd een motie aangenomen van D66, Stadspartij, gesteund door CDA en Leefbaar Purmerend, over het parkeren van auto’s door medewerkers van de gemeente rond het stadhuis. Het college is gevraagd om in overleg met de ondernemingsraad te stimuleren dat zo weinig mogelijk werknemers met de auto naar het stadhuis komen. De parkeerplaatsen rond het stadhuis kunnen dan betaalde parkeerplaatsen worden, zodat meer bezoekers van de binnenstad er gebruik van kunnen maken.
Alle parkeermaatregelen worden in de loop van 2019 en 2020 ingevoerd.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland...

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het...

Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk...

Tijdelijke werkzaamheden aan Melkwegbrug

Van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april wordt er...

Vervoerregio lanceert Regionale Thermometer Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze...

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het...

Hoge scores klanttevredenheid openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam

Waterland best scorende concessie! De concessie Waterland was in 2017...

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris...