Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StationPend
De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Vastgoed B.V. (verder: NS) aan te kopen en in te richten als parkeerterrein zijn geslaagd.


In een bericht aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra dit weten.
Uitwerken ontwerp
De bestemming van de locatie is al passend voor de functie parkeren. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt om het terrein zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten en ruimte te houden voor groen en een goede hemelwater opvang en - afvoer.
Bomen en herplant
In dit plan is rekening gehouden met de bomen. Het niet nodig om bomen te kappen die onderdeel uitmaken van het Cramwinckelplantsoen. Deze bomen zijn in het kader van dit project wel extra getoetst. Hieruit blijkt dat een aantal van de bomen (populieren) wel in het laatste stadium komen van hun levensduur voordat ze uiteindelijk vanuit regulier beheer moeten wijken omwille van veiligheid en om ruimte te maken voor andere bomen. Dit zal te zijner tijd in het reguliere groenbeheer worden opgepakt en maakt geen onderdeel uit van dit project.

Voor de aanleg van het parkeerterrein is het wel nodig om een aantal bomen te kappen aan de zijde van het ns-terrein. In het ontwerp wordt rekening gehouden met herplant ter compensatie van deze bomen. De plannen zijn nog in een ontwerpfase en worden nu verder uitgewerkt. Wel zal vanwege de lange doorlooptijd in de procedure al vooruitlopend op de definitieve inrichting de kapvergunning procedure gestart moeten worden. De feitelijke kap van de bomen vindt pas plaats als het ontwerp definitief is. Bij het ontwerp moet ook rekening gehouden worden met het recht van overpad dat rust op het terrein omwille van de bereikbaarheid van het transformatorgebouw van ProRail dat tegen het spoor aanligt.
Verkenning verbeteren inrichting Stationsweg
In het ontwerp kan het laatste deel van de Stationsweg goed betrokken worden als onderdeel van het parkeerterrein zodat bij de inrichting de ruimte optimaal wordt benut. De Stationsweg is een smalle 30 kilometer weg waar ook langs geparkeerd wordt. Dit laat niet veel ruimte voor auto's om elkaar te passeren. Ook de parkeerplaatsen bij de kantoren moeten goed bereikbaar blijven. Een goede weginrichting met duidelijke parkeervakken kan mogelijke parkeerproblemen ondervangen. Daar wordt nu over nagedacht.
Planning
De werkplanning gaat uit van oplevering eerste kwartaal 2020. Onderdelen die hierop nog invloed kunnen hebben, zijn met name de vergunning procedures, de afstemming met en de uitvoering van de nuts partijen en onvoorziene (weers- )omstandigheden in de uitvoering van het werk.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies...

Ontwerp bekend voor parkeergarage bij stadhuis

Op vrijdag 24 januari 2020 heeft wethouder Eveline Tijmstra het...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met...

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in...

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft...

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor...

De plannen van het college om een perceel grond gelegen...