Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BusstationCSEA
Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een reactie indienen. 
Aanbesteding
De huidige OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt in december 2021 af. De Vervoerregio heeft daarom een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven. De nieuwe concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om openbaar vervoer te verrichten binnen het gebied Zaanstreek-Waterland vanaf eind 2021. In het programma van eisen staan de eisen waaraan het toekomstige vervoerbedrijf minimaal moet voldoen. Daarbij gaat het om zaken als frequentie, lijnennet, materieel, comfort en reisinformatie. Het gebied Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. 
Accenten: duurzaamheid en innovatie
Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en Waterland is het uitgangspunt voor de nieuwe concessie. Dit aanbod wordt goed gewaardeerd door de reiziger. Daarnaast zijn nieuwe accenten gelegd, met name op het gebied van duurzaamheid, innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt ingezet op een vergaande transitie naar zero emissie vervoer (zoals elektrische bussen). Vanaf 2025 moet het busvervoer volledig zero emissie zijn. Ook wordt de vervoerder uitgedaagd om meer dan alleen een traditioneel bus-product aan te bieden. Bijvoorbeeld initiatieven voor deelfietsen, deelauto’s en ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS). Verder wordt de vervoerder gestimuleerd zich op stellen als ketenregisseur van de gehele reis.
Uitkomsten burgerparticipatie
Om de wensen van reizigers, inwoners en gemeenten zo goed mogelijk mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding heeft de Vervoerregio de afgelopen maanden verschillende vormen van burgerparticipatie ingezet. Zo heeft de Vervoerregio een uitgebreide publieksenquête gehouden onder reizigers en inwoners van de regio, met circa 2000 reacties. Verschillende gemeenten hebben daarnaast zelf enquêtes gehouden onder hun eigen inwoners en hebben meedenkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de Vervoerregio aanwezig was. Verder heeft de Vervoerregio een ‘serious game’ laten ontwikkelen, waarin deelnemers (publiek, gemeentebesturen en Reizigersadviesraad) zélf OV-maatregelen en ambities voor de nieuwe concessie konden afwegen tegen het beschikbare budget. De resultaten van de burgerparticipatie zijn meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen.
Advies
Naast de inspraak worden de Reizigersadviesraad en de Adviescommissies (die gevormd worden door de gemeenten binnen de Vervoerregio) om advies gevraagd op het ontwerp PvE. Ook vindt afstemming plaats met de provincie Noord-Holland over lijnen van en naar het concessiegebied Zaanstreek-Waterland. 
Besluitvorming
De inspraakreacties en adviezen worden (geanonimiseerd) meegenomen in een Reactienota en bij de definitieve besluitvorming over het PvE door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, die dit najaar is voorzien. 
Een zienswijze indienen
Het ontwerp programma van eisen en de toelichting zijn hier te downloaden. Het kan ook worden aangevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het secretariaat van de Vervoerregio, tel. 020-5273700.
 
Reacties kunnen tot en met 14 juli worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schriftelijk reageren kan ook. Stuur dan uw reactie naar: Vervoerregio Amsterdam, o.v.v. Inspraak concessie Zaanstreek-Waterland, Postbus 626,1000 AP Amsterdam. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden en de pagina waar uw reactie over gaat.

Documenten
Toelichting Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Toelichting resultaten burgerparticipatie OV Zaanstreek-Waterland 2022 
Rapportage raadpleging bewoners Zaanstreek-Waterland
Rapportage raadpleging panel Zaanstreek-Waterland

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland...

Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg -Wherevogels

Najaar 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het...

Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk...

Tijdelijke werkzaamheden aan Melkwegbrug

Van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april wordt er...

Vervoerregio lanceert Regionale Thermometer Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam heeft de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze...

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het...

Hoge scores klanttevredenheid openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam

Waterland best scorende concessie! De concessie Waterland was in 2017...