Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BusstationCSEA
Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Van 3 juni tot en met 14 juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties een reactie indienen. 
Aanbesteding
De huidige OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt in december 2021 af. De Vervoerregio heeft daarom een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven. De nieuwe concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om openbaar vervoer te verrichten binnen het gebied Zaanstreek-Waterland vanaf eind 2021. In het programma van eisen staan de eisen waaraan het toekomstige vervoerbedrijf minimaal moet voldoen. Daarbij gaat het om zaken als frequentie, lijnennet, materieel, comfort en reisinformatie. Het gebied Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. 
Accenten: duurzaamheid en innovatie
Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en Waterland is het uitgangspunt voor de nieuwe concessie. Dit aanbod wordt goed gewaardeerd door de reiziger. Daarnaast zijn nieuwe accenten gelegd, met name op het gebied van duurzaamheid, innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt ingezet op een vergaande transitie naar zero emissie vervoer (zoals elektrische bussen). Vanaf 2025 moet het busvervoer volledig zero emissie zijn. Ook wordt de vervoerder uitgedaagd om meer dan alleen een traditioneel bus-product aan te bieden. Bijvoorbeeld initiatieven voor deelfietsen, deelauto’s en ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS). Verder wordt de vervoerder gestimuleerd zich op stellen als ketenregisseur van de gehele reis.
Uitkomsten burgerparticipatie
Om de wensen van reizigers, inwoners en gemeenten zo goed mogelijk mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding heeft de Vervoerregio de afgelopen maanden verschillende vormen van burgerparticipatie ingezet. Zo heeft de Vervoerregio een uitgebreide publieksenquête gehouden onder reizigers en inwoners van de regio, met circa 2000 reacties. Verschillende gemeenten hebben daarnaast zelf enquêtes gehouden onder hun eigen inwoners en hebben meedenkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de Vervoerregio aanwezig was. Verder heeft de Vervoerregio een ‘serious game’ laten ontwikkelen, waarin deelnemers (publiek, gemeentebesturen en Reizigersadviesraad) zélf OV-maatregelen en ambities voor de nieuwe concessie konden afwegen tegen het beschikbare budget. De resultaten van de burgerparticipatie zijn meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen.
Advies
Naast de inspraak worden de Reizigersadviesraad en de Adviescommissies (die gevormd worden door de gemeenten binnen de Vervoerregio) om advies gevraagd op het ontwerp PvE. Ook vindt afstemming plaats met de provincie Noord-Holland over lijnen van en naar het concessiegebied Zaanstreek-Waterland. 
Besluitvorming
De inspraakreacties en adviezen worden (geanonimiseerd) meegenomen in een Reactienota en bij de definitieve besluitvorming over het PvE door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, die dit najaar is voorzien. 
Een zienswijze indienen
Het ontwerp programma van eisen en de toelichting zijn hier te downloaden. Het kan ook worden aangevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het secretariaat van de Vervoerregio, tel. 020-5273700.
 
Reacties kunnen tot en met 14 juli worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schriftelijk reageren kan ook. Stuur dan uw reactie naar: Vervoerregio Amsterdam, o.v.v. Inspraak concessie Zaanstreek-Waterland, Postbus 626,1000 AP Amsterdam. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden en de pagina waar uw reactie over gaat.

Documenten
Toelichting Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Ontwerp programma van eisen OV Zaanstreek Waterland 2022
Toelichting resultaten burgerparticipatie OV Zaanstreek-Waterland 2022 
Rapportage raadpleging bewoners Zaanstreek-Waterland
Rapportage raadpleging panel Zaanstreek-Waterland

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer nieuws

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone...

Melkwegbrug vanaf vandaag deels weer open voor fietsers

Sinds 9 september is de Melkwegbrug afgesloten voor fietsers. De...

EBS krijgt boete voor slechte service aan rolstoel gebruikers

Helana Aslander (Stadspartij) stelde naar aanleiding van een concrete situatie...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug...

Per 1 september betaald parkeren in Wagenweggebied

Komende maanden voert de gemeente verschillende aanpassingen door wat betreft...

Plaatsen Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Er is begonnen met het plaatsen van dynamische parkeerverwijssysteemborden. De...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD)...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de...

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening...

Verkeershinder op snelweg A7 bij Purmerend in juni en juli...

Op de snelweg A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 21...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio...