Van IJsendijkstraat 2010
Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoerd, is de leefbaarheid in de straat verbeterd. Toch geven bewoners nu aan dat de laatste twee jaar de leefbaarheid weer aanzienlijk achteruit gaat. De voornaamste reden is dat autoverkeer het inrijverbod vanaf de kant van De Beuk massaal negeren.
Bewoners geven aan dat de politie en handhaving van de gemeente gemiddeld 1 keer per week in de straat staan voor handhaving, dat er veel bekeuringen geschreven worden en dat deze controles de hoogte frequentie hebben van Purmerend. Ondanks deze inzet vermindert het aantal auto’s dat het inrijverbod negeert niet.
De Stadspartij en CDA hebben het college gevaagd mogelijk is om bij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) aan de Van IJsendijkstraat een flitspaal te plaatsen om oneigenlijk gebruik door autoverkeer tegen te gaan?
Als dit niet mogelijk mocht blijken omdat het geen gemeentelijke taak is dan daarover in gebruik te gaan met de instantie die hier wel over gaat.
Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor de herinrichting van het gedeelte van de straat tussen het Achterom en de Cantekoogweg waarbij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) verlengd gaat worden. De vragenstellers vragen ook op welke wijze worden de bewoners van de Van IJsendijkstraat hierbij worden betrokken.

foto: StadspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...