VerkeersveiligheidHA
De provincie Noord-Holland stelt in 2018 ruim 9 ton euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie.
De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de veiligheid in het verkeer verbetert. In 2018 wil zij hierbij vooral de nadruk leggen op bewustwording van afleiding in het verkeer en de gevolgen daarvan voor de veiligheid op de weg.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat afleiding de rijvaardigheid beïnvloedt. Diverse zaken worden over het hoofd gezien, waardoor de automobilist kan gaan slingeren over de weg of fouten maakt. In voorgaande jaren is de subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot aan een fietscheck en oefenen met de gevolgen van het gebruik van social media op de fiets.
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten de nadruk hebben op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht.
Op de nieuwe verkeerseducatiepagina staan alle projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Noord-Holland.
Voorlichting over verkeersveiligheid
De provincie heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook op het gebied van voorlichting en bewustwording. De provincie richt zich daarbij vooral op verkeersgedrag en bewustwording bij scholieren. Ieder jaar stelt de provincie subsidie beschikbaar aan projecten die hieraan een bijdrage leveren.
Subsidie aanvragen
Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf maandag 1 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 subsidie aanvragen voor projecten tussen de €5.000 en € 100.000. De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’. Deze regeling staat ook in het loket

foto: StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...