NZlijnHA2
In de Voortgangsrapportage van de Vervoerregio Amsterdam over de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn van december 2017 is  te lezen over de " communicatie richting de burgers/reizigers" en de "aandachtspunten van de gemeenten". Uit deze rapportage blijkt dat er in Zaanstreek-Waterland een grote zorg is dat "de reizigers in hoge mate met bussen gaan reizen die nog wel naar Amsterdam Centraal gaan en de bussen naar metrostation Noord gaan. Ongeveer 30% van de bussen in de regio Waterland zal eindigen op Amsterdam CS en 70 % zal gaan eindigen op metrostation Noord.
Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Stadspartij raadslid Helana Aslander aan het college van B&W blijkt dat aan dit punt nadrukkelijk aandacht zal worden gegeven bij de uitwerking van de reizigerscommunicatie en campagnes.
Het college begrijpt de zorg die er leeft bij een gedeelte van de reizigers die te maken gaan krijgen met een andere route dan op dit moment. Dit besluit heeft als uitgangspunt gediend tijdens het gesprek met de leden van het programmateam. Doel van het gesprek in het programmateam gesprek was om informatie uit te wisselen over de boodschap die zal worden gecommuniceerd naar de Waterlandse reiziger. Het is hierbij van groot belang dat de vervoerder (EBS), de Vervoerregio en de afzonderlijke Waterlandse gemeenten waar mogelijk gezamenlijk optrekken.
ln het communicatieplan van de Vervoerregio is opgenomen hoe de gemeenschappelijke communicatie wordt ingericht. Zoals bijvoorbeeld een website met informatie over de planning en het nieuwe OV-lijnennet en een app waarop te zien is hoe de reis na 22 juli eruit ziet. De vervoerder zal reizigers via informatie in de bus en bij bushaltes informeren. De gemeente zet daarnaast haar eigen communicatiekanalen in om reizigers te wijzen op de gevolgen van het nieuwe OV-lijnennet. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Het college gaat er wel vanuit dat de overgang naar een nieuwe dienstregeling enige gewenning zal vragen, zoals altijd het geval is.
Er is door het college ook een toelichting gevraagd op het door de Vervoerregio opgestelde programmaplan. Voorts is er aandacht gevraagd voor mogelijke knelpunten in de stallingscapaciteit van fietsen op drukke haltes (bijvoorbeeld bij de Jan Blankenbrug en het Tramplein), de stand van zaken met betrekking tot het beschikbaar stellen van flyers, folders en gedrukte dienstregelingen. En er is gevraagd naar de startdatum van de publiekscampagne om de reiziger te informeren.

foto: StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij verwijst opnieuw naar wensen en bedenkingen en ook naar de kansen PostNL locatie

25 januari heeft de Stadspartij, net als andere fracties een aantal wensen en bedenkingen kenbaar ge...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Aantal internationale bezoekers in regio stijgt in 2018 verder

Nederland zal in 2018 ongeveer 18,5 miljoen internationale bezoekers ontvangen,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Stadspartij en CDA stellen vragen over deels falend eenrichtingsverkeer Van IJsendijkstraat

Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoer...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Stand van zaken renovatie Leeghwaterbad

Wethouder Helm heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de renovatie van het Leeghw...