FietsrallyN244

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en vervoer, Wim Runderkamp, Wethouder Edam-Volendam, Jan Jorna, directeur Regionale Projecten Dura Vermeer, Alex Colthoff, hoofd infrastructuur Vervoerregio Amsterdam.

De N244 tussen de A7 bij Purmerend en de N247 bij Edam-Volendam is verbreed van 2 naar 4 rijstroken. Door ook nieuwe fietspaden, een tunnel en een nieuwe P+R-voorziening aan te leggen, verbetert hiermee de regionale bereikbaarheid voor zowel autoverkeer als fietsers. 
De afronding van de werkzaamheden werd gevierd met een fietsrally (foto) in de nieuwe fietstunnel bij de kruising N244-N247. Hiermee markeerden de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Beemster en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de feestelijke oplevering van de verdubbeling van de N244 en aanleg van de snelle fietsroute. 
Mijlpaal
Het afronden van de verdubbeling van de N244 is een bijzondere mijlpaal, vindt Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “De verdubbeling vergroot de bereikbaarheid en verkeersveiligheid en maakt regionale ontwikkelingen mogelijk, zoals woningbouw in de regio en het nieuwe bedrijventerrein Baanstee Noord.”
Omvangrijk
De werkzaamheden waren omvangrijk. Naast de verdubbeling van de N244 zijn kruisingen opnieuw ingericht en fietstunnels verlengd. Ook is een regionaal fietspad ten zuiden van de N244 aangelegd en een P+R-voorziening ter hoogte van de Salvador Allendelaan. Verder is een tweede viaduct aangelegd over de spoorlijn Amsterdam-Hoorn en de Purmerringvaart, diverse fietstunnels en een tweede brug over de Middentocht. Het werk is nog niet geheel klaar. Tot eind 2018 is de provincie nog bezig met de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 
De verdubbeling van het traject N244 A7-N247 is een samenwerking van de provincie Noord-Holland met Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Beemster, Purmerend en Edam-Volendam. 
foto: provincie NH
 


Purmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...