Van IJsendijkstraat 2010
De Stadspartij en het CDA stelden vragen aan het college over het negeren van het eenrichtingsverkeer in de Van lJsendijkstraat. Bewoners klagen veelvuldig bij de partijen over het negeren van het inrijverbod nabij sprothal De Beuk
Wat is het geval.
Door de (laatste herinrichting van de Van lJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoerd, is de leefbaarheid in de straat verbeterd. Toch geven bewoners nu aan dat de laatste twee jaar de leefbaarheid weer aanzienlijk achteruit gaat. De voornaamste reden is dat autoverkeer het inrijverbod vanaf de kant van De Beuk massaal negeren.
Bewoners geven aan dat de politie en handhaving van de gemeente gemiddeld 1 keer per week in de straat staan voor handhaving, dat er veel bekeuringen geschreven worden en dat deze controles de hoogte frequentie hebben van Purmerend.
Ondanks deze inzet vermindert het aantal auto's dat het inrijverbod negeert niet."
Het college laat hertvolgende op de vragen weten.
Op de vraag of er een flistpaal kan worden geplaats antwoordt het college.
“ln 2015 heeft het Openbaar Ministerie het zogenaamde Beleidskader Flitspalen opgesteld. Hierin staat dat flitspalen om geslotenverklaringen te handhaven niet door het OM worden aangeschaft en geplaatst maar dat wegbeheerders dit wel kunnen doen mits voldaan wordt aan verschillende uitgangspunten en technische/juridische randvoorwaarden. Zo dienen de flitspalen geplaatst te worden vanuit openbare orde/leefbaarheidsproblematiek en dient de gemeente een plan van aanpak, inclusief de kosten, op te stellen ter vaststelling in de lokale driehoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie) , waarbij het de vraag is of deze situatie voldoet aan de veiligheidscriteria die ter zake worden gesteld. De kosten van plaatsen en beheer zijn voor rekening van de gemeente.
Plaatsing flitspaal onderzocht deels nieuwe inrichting volgt.
Het college zal in overleg treden met het Openbaar Ministerie om de mogelijkheden en kosten van een flitspaal bij het eenrichtingsverkeer in de Van lJsendijkstraat te onderzoeken.
De nieuwe inríchting van de Van lJsendijkstraat tussen het Achterom en de Cantekoogweg staat op de planning voor 2019. Dit jaar (2018) wordt gebruikt om het project voor te bereiden. De bewoners worden hierbij betrokken. ln welke vorm dit precies gebeurt is nog niet bekend.

foto: StadspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...