BUSBAANILPENDAM
Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar de TU Delft onderzoek naar doet. De provincie Noord-Holland gaat deze technologieën samen met de TU Delft in de praktijk testen.
Het doel is om innovaties voor infrastructuur, zoals wegen en bruggen, véél sneller te testen en bij bewezen succes op brede schaal toe te passen.
Goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor de groei van de economie. Het is ook een vereiste om mensen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt en het sociale leven. De provincie Noord-Holland investeert in de bereikbaarheid door de aanleg van nieuwe wegen en het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. De provincie is daarbij op zoek naar nieuwe technologieën waarmee de aanleg, het beheer en onderhoud van wegen sneller, efficiënter, goedkoper, duurzamer en veiliger wordt. De TU Delft ontwikkelt dit soort nieuwe technologieën. In theorie zijn deze technologieën al bewezen. De laatste stap is testen in de praktijk. Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “Voor Noord-Holland is het belangrijk dat we investeren in innovatieve, slimme en schone oplossingen bij de aanleg en het onderhoud van onze wegen voor een betere bereikbaarheid en voor veiligheid. Pionieren is hierbij belangrijk. Daarom investeren we in kansrijke pilots met innovatieve technieken op en langs de weg. Met als doel om uit deze pilots brede toepassingen te realiseren.”
Meerjarenprogramma
Op woensdag 11 oktober ondertekenden de provincie Noord-Holland en de TU Delft het convenant 'Infra Innovatieprogramma’. De komende jaren werken de TU Delft, provincie Noord-Holland en bedrijven samen aan projecten op het gebied van beton, staal en asfalt. Zo wordt er samen met Dura Vermeer gewerkt aan een nieuw soort asfalt dat misschien wel 5 keer langer meegaat dan het huidige asfalt. Naast  financiële voordelen, beperkt het de hinder voor het verkeer, omdat er minder onderhoud aan wegen nodig is. Ook zijn er minder grondstoffen nodig. Met Basilisk en Ooms Construction worden op dit moment in een brug bij Monnickendam testen gedaan met zelfherstellend beton op basis van bacteriën die kalksteen produceren. 
Met de samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs, wetenschap, overheid én bedrijven wordt een speelveld gecreëerd waarin ruimte ontstaat om nieuwe, innovatieve technologieën sneller en breder te testen. Bert Geerken, decaan faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen, TU Delft: "Voor de TU Delft is het testen in de praktijk ontzettend belangrijk. Het biedt wetenschappers de kans de opgedane kennis te valideren." De provincie Noord-Holland helpt de TU Delft door het beschikbaar stellen van voldoende proeflocaties in de provincie en de samenwerking met bedrijven te organiseren. Deze bedrijven, zoals aannemers en grondstoffenleveranciers, werken én investeren op projectbasis mee.

 

foto: provincie NH


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...