DSCN0992
Twee betrokken bewoners van de wijk Purmer Zuid in Purmerend zijn begonnen aan een petitie over de ontsluiting van de wijk door middel van het openbaar vervoer. Mevrouw Brouwer en mevrouw Boer hebben in korte tijd al meer dan 300 handtekeningen opgehaald om te protesteren tegen de slechte ontsluiting van hun wijk. Beide geven aan dat ze uitsluitend in hun directe woonomgeving mensen hebben benaderd om de petitie te ondertekenen.


Zij gaan door met hun actie in de hele wijk en verwachten dat een heel groot aantal wijkbewoners deze petitie zullen steunen.
Bus stopt ermee na 21.15 uur
EBS lijn 101 rijdt in de avond tot omstreeks kwart voor negen vanuit het centrum van Purmerend naar hun wijk in de Purmer Zuid. Beide dames wonen in de omgeving van de Molentocht aan de Persijnlaan. Als zij bijvoorbeeld in de avond een bezoek aan theater de Purmaryn willen brengen of een bioscoopje willen pakken is het lastig om het openbaar vervoer terug te komen op hun woonadres. Als ze dat wel zouden willen moeten ze vanuit het centrum de bus naar Amsterdam nemen en in Ilpendam overstappen terug naar Purmerend. Voor vooral ouderen is dit een onwenselijke situatie. Reden voor beide dames om een petitie op te zetten die ze binnenkort zullen aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder in Purmerend.
Moeilijke strijd
Beide dames zijn op de hoogte dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de invulling van het lijnennet binnen Purmerend maar dat dit via de Stadsregio wordt geregeld. Ze beseffen ook dat het een moeilijke strijd zal worden. Maar dit is voor hen geen reden om zich hier zomaar bij neer te leggen. Zij vinden dat hier een probleem ligt dat moet worden aangepakt omdat veel inwoners van de Purmer Zuid hiervan last ondervinden. Met name vanwege de toenemende vergrijzing komen er steeds meer gedupeerden bij. Vrees voor verdere verslechtering.
Ook is de vrees groot dat de situatie aanzienlijk verslechtert bij de opening van de Noord Zuidlijn in Amsterdam. De opening van deze lijn staat gepland in juli 2018.
De Stadspartij zal deze actie blijven volgen. De Stadspartij heeft als standpunt dat er goed en fijnmazig openbaar vervoer binnen Purmerend moet worden aangeboden. Daarnaast heeft de Stadspartij bij grote regelmaat erop gewezen dat de opening van de Noord Zuidlijn niet tot verslechtering mag leiden van het openbaar vervoer binnen Purmerend.

 Purmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...