mensenhandel
De Stadspartij heeft bij monde van Petra de Boer het college vragen gesteld over eventuele mensenhandel in Purmerend. Dit naar aanleiding van het rapport van nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer over mensenhandel in Nederland. Die stelt dat Nederlandse gemeenten het te vaak laten afweten bij de aanpak van mensenhandel in de Tiende rapportage mensenhandel.
Aan het college wordt gevraagd of er signalering van mensenhandel in Purmerend is en zo ja wat daar aan wordt gedaan. Andere vragen zijn:
  • Welke maatregelen neemt het college om actief slachtoffers van mensenhandel op te sporen, binnen én buiten de prostitutie?
  •  Ook is de Stadspartij benieuwd wat het college kan zeggen over het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel? Wordt daar actief naar gezocht?
  • Is het college zich ervan bewust dat thuisprostitutie – ook voor minderjarigen - een steeds groter probleem wordt?
  • Heeft het college zicht op de hoeveelheid vrouwen en mannen - minderjarig en meerderjarig - die op het internet hun seksuele diensten aanbieden?
  • Heeft Purmerend een uitstapprogramma voor Prostituees?
  • Is het college van plan de aanbevelingen uit het rapport van Corinne Dettmeijer over te nemen?


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Emotie om moties in raad van november

De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Alle hens aan dek voor de weidevogel

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebie...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Plaquette architect J.J.P. Oud onthuld

Zaterdagmiddag 2 december werd op de Kaasmarkt, aan de muur...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Meer rijstroken op de N244 bij Purmerend

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap H...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder uitkering en veel te weinig werk

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Huurovereenkomst Columbuzz getekend

Wethouder Eveline Tijmstra ondertekende donderdag 7 december maar liefst twee overeenkomsten voor de...