mensenhandel
De Stadspartij heeft bij monde van Petra de Boer het college vragen gesteld over eventuele mensenhandel in Purmerend. Dit naar aanleiding van het rapport van nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer over mensenhandel in Nederland. Die stelt dat Nederlandse gemeenten het te vaak laten afweten bij de aanpak van mensenhandel in de Tiende rapportage mensenhandel.
Aan het college wordt gevraagd of er signalering van mensenhandel in Purmerend is en zo ja wat daar aan wordt gedaan. Andere vragen zijn:
  • Welke maatregelen neemt het college om actief slachtoffers van mensenhandel op te sporen, binnen én buiten de prostitutie?
  •  Ook is de Stadspartij benieuwd wat het college kan zeggen over het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel? Wordt daar actief naar gezocht?
  • Is het college zich ervan bewust dat thuisprostitutie – ook voor minderjarigen - een steeds groter probleem wordt?
  • Heeft het college zicht op de hoeveelheid vrouwen en mannen - minderjarig en meerderjarig - die op het internet hun seksuele diensten aanbieden?
  • Heeft Purmerend een uitstapprogramma voor Prostituees?
  • Is het college van plan de aanbevelingen uit het rapport van Corinne Dettmeijer over te nemen?


Purmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...