VerkeersveiligheidHA
De Stadspartij krijgt tijdens wijklunches en op andere momenten ingebracht door inwoners aanhoudend klachten binnen over het asociaal hardrijden. Zeker in woonwijken is dit niet acceptabel vindt de Stadspartij.
Regelmatig vraagt de partij hier aandacht voor. Bijvoorbeeld door het pleiten voor het plaatsen van (flexibele) verkeersdrempels. Ondertussen rijden de hardrijders nog steeds te hard en spreekt iedereen daar schande van.
Handhaving beter regelen taken handhavers uitbreiden
Rijden door rood licht, snelheidsovertredingen in woonbuurten. De vraag is hoe kan je hier iets blijvends tegen doen. Meer handhaving door de politie is een mogelijkheid. Maar moeilijk vol te houden als je gaat kijken naar al de verschillende prioriteiten van de politie.
De gemeentelijke handhavers openbare ruimte (boa's) mogen hiertegen nog niet optreden. De Stadspartij pleit ervoor de boa’s zodra dat wel tot de mogelijkheden behoort de bevoegdheid te geven om ook proces-verbaal te mogen uitschrijven tegen dit soort verkeersovertredingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten voor buitengewoon opsporingsambtenaren binnenkort (plan was 1 januari 2018) aanpassen. De gemeenten pleiten ervoor ook de bevoegdheden krijgen om op te kunnen treden tegen lichtere verkeersovertredingen.
Wat nu al doen
Waar de gemeente nu al iets aan kunnen doen is de wegen anders in te richten waardoor de mogelijkheid om hard te gaan rijden wordt verhinderd. Dat kan door het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen waar bussen, vrachtwagens en ambulance wel gewoon over kunnen rijden (flexdrempels) zonder iets te merken, maar dat personenauto’s zeker wel tot minimaal 50 km per uur moeten afremmen om over de flexdrempel te kunnen rijden. Jaren geleden heeft de Stadspartij al aan het college gevraagd deze drempels te gaan gebruiken. Het gaat er nu naar uitzien dat deze in de Overlanderstraat geplaatst kunnen worden. Aan de hand van der ervaringen daar kan het ook op andere doorgaande wegen worden gebruikt. Elders kan worden volstaan met de gangbare verhogingen of verspringingen in de weg. Initiatieven van bewoners om situaties aan te pakken zullen moeten worden ondersteund. Periodieke overleg tussen bewoners, wijkmanager en wijkagent is hierbij noodzakelijk.
Dit alles zijn maatregelen die geld gaan kosten, maar de Stadspartij vind dat dit maar moet gebeuren. Het kan zo niet langer en zal hiervoor - als ze de kans krijgt- extra geld uittrekken de komende jaren.

foto: Stadspartij

 Purmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...