Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

KoemarktHA
Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat het live uitkijken van camera’s niet tot hun taken behoort en zij de capaciteit hiervoor op een andere wijze wil gaan inzetten. Daartoe hebben zij de overeenkomst met onze en andere gemeenten opgezegd per 1 januari 2020.
Dit stelt onze en de andere de gemeenten die door de politie laten uitkijken door de politie voor een uitdaging. Want niet alleen moeten ze nu zelf gaan regelen om uit te laten kijken, maar ook moeten ze de huisvesting gaan regelen en beheren hiervoor.
Het gaat hierbij om zogenaamde burgemeesterscamera’s die bedoeld zijn ter ondersteuning bij de handhaving van de openbare orde. De beelden kunnen overigens ook worden benut voor de opsporing van strafbare feiten. De kosten komen overigens voor rekening van de gemeente.
Uitkijken vanuit stadhuis als alternatief wordt onderzocht
De mogelijkheid wordt open gehouden om medewerkers van private partijen in te huren voor het uitkijken. De politie heeft hierbij als dringende wens uitgesproken, dat er regionaal maximaal twee uitkijk ruimtes komen, maar draagt verder niet bij in de kosten. Over dit idee hebben zowel de burgemeester van Haarlem als Purmerend hun reserveringen uitgesproken.
Burgemeester Bijl vindt dat het uitkijken van deze camera’s zorgvuldig en deskundig dient te gebeuren en hij betreurt de beslissing van de politie om te stoppen met uitkijken dan ook zeer.   Daarbij speelt dat controle door de burgemeester over het uitkijken meer op afstand komt te staan als de camera’s worden uitgekeken door handhaving van Zaanstad of door private functionarissen, zeker als meer gemeenten zich hierbij aansluiten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de kosten ook toenemen.
Voor een goede vergelijking laat burgemeester Bijl dan ook uitzoeken in hoeverre het mogelijk is de camera’s door eigen medewerkers vanuit het stadhuis te laten uitkijken. Het uitkijken door eigen medewerkers biedt meer flexibiliteit waarbij het uitkijken beter kan worden gekoppeld aan evenementen en andere omstandigheden in de stad. Qua kosten is er nog een aantal onzekerheden. Wel staat vast dat alle opties een grotere financiële last geven. Hij komt na het uitzoeken met een voorstel terug richting gemeenteraad.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...