Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

withesje
In 2013 werd er veel ingebroken in de wijk Purmer-Noord. Een groepje wijkbewoners heeft toen het initiatief genomen om het gesprek aan te gaan met de Purmerendse politie en de gemeente. Uitkomst hiervan was dat de bewoners, gefaciliteerd door de Politie en gemeente, in groepjes zelf de straat opgingen om preventief zichtbaar te zijn. De bewoners kregen een geel hesje, een zaklamp en flyers en gingen wandelend of fietsend de eigen wijk of buurt door. Het project Ogen en Oren was geboren . Dit was zo’n succes, het aantal inbraken daalde gelijk in de Purmer-Noord, dat ook in de andere wijken het project Ogen en Oren werd opgestart.
En het enthousiasme is groot, het project telt nu bijna 180 vrijwilligers uit de stad, vrijwilligers die zich regelmatig in groepjes in de wijk laten zien. Ze zorgen er niet alleen voor dat het veiligheidsgevoel van de Purmerender toeneemt, ze maken ook melding van defecte lantaarnpalen en losliggende tegels e.d.waar door de gemeente ook adequaat op gereageerd wordt.
Alle vrijwilligers liepen in een fluorescerend geel hesje om zo goed op te vallen. Echter werden de vrijwiligers in het gele hesje de laatste tijd vaak aangezien als demonstranten en kregen zo het nodige commentaar te verwerken. Ook zijn er enkele gevallen bekend dat personen in een geel hesje gekleed aanbelden bij bewoners en zich voordeden als Ogen en Oren deelnemer en zo met slechte bedoelingen binnen wilden komen . Dat dit averechts werkte op de vrijwiligers is dan ook niet moeilijk voor te stellen.
De vrijwilligers hebben daarop aan de gemeente gevraagd of het mogelijk was om een andere kleur hesje te krijgen, het liefst wit omdat deze kleur niet veel voorkomt. Het gemeentebestuur ging hier snel mee akkoord. Op dinsdag 17 september werd het eerste witte hesje door Wethouder Mario Hegger en Martin Eijben van de politie Purmerend uitgereikt aan de voorzitter van de coördinatoren van Ogen en Oren -Patrick Goosen. Medio oktober zijn alle vrijwilligers voorzien van een wit hesje en kunt u de vrijwiligers dus in het wit herkennen op straat.
Mocht u meer informatie willen hebben over het project, kijk dan op www.ogenenoren.com

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...