Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


De gemeenteraad heeft in februari raad besloten om het bestemmingsplan Wheermolen 1980 ter plaatse van het LPG tankstation van Tamoil aan het J.F. Kennedyplein 30 te actualiseren. Tegelijkertijd is besloten om dit te doen door uiterlijk op 31 december 2016 een ontwerp-besluit tot vaststelling c.q. herzieníng van het bestemmingsplan Wheermolen1980 ter inzage te leggen. Of zoveel eerder als de Minister van l&M voorgenomen wijziging van de Revi in werking is getreden en een dergelijk besluit eerder mogelijk maakt.

De wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) Revi is op 29 juni 2016 in werking getreden en is tot stand gekomen na een zogenaamde Safety Deal met de Nederlandse tankstationbranche.

Voertuigen die het autogas transporteren, hebben vanaf nu op grond van deze Deal allemaal een hittewerende coating. De coating heeft een vertragend effect, hetgeen hulpdiensten meer tijd geeft om in te grijpen bij een calamiteit. De deal is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, diverse transporteurs, de belangenverenigingen Beta, Bovag, Nove, VNPI en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG).Door het gebruik van de veiligere tankauto’s worden volstaan met een kleinere Plaatsgebonden Risicocontour rondom tankstations. Zo worden onnodige saneringen van bestaande lpg-verkooppunten voorkomen.

Het college streeft er nu dan ook naar om uiterlijk in oktober 2016 het ontwerp plan ter inzage te leggen, waarmee de bestaande feitelijke situatie wordt vastgelegd.

Wettelijke grondslag nu wel mogelijk?

Saillant detail is dat een dergelijke Safety Deal al eerder in de vorm van een Convenant was gesloten. De Raad van State oordeelde daarover toen dat een dergelijk Convenant niet kan worden voorzien van een wettelijke grondslag. Gebleken is toen dat door strijdigheid met de kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen over de weg de Europese Commissie internationale regelgeving niet zal instemmen met het ontwerpbesluit. Hierdoor kunnen de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk worden verankerd.

Door de staatssecretaris is daarom op 14 februari 2013 schriftelijk aangegeven dat het ontwerpbesluit toen geen doorgang kon vinden en werd ingetrokken. Gevolg hiervan was dat de voorgenomen aanpassing van de Revi niet kon plaatsvinden. Omdat de LPG-branchemaatregelen niet wettelijk kunnen worden vastgelegd op landelijk niveau.

Hoe deze uitspraak van de Raad van State zich zal verhouden nu het Convenant een Safety Deal is geworden zal nog moeten blijken.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...