ZuidewindHA
Om woningbouw mogelijk te maken in het Wagenweggebied zal, gelet op het externe veiligheidsaspect, de verkoop van LPG aan de Wagenweg 7 moeten worden gestaakt en de LPG-installatie worden ontmanteld. Hiervoor zal een vaststellingsovereenkomst gesloten worden en de gemeente zal de exploitant moeten compenseren.
ln dit gebied verkoopt Zuidewind B.V. motorbrandstoffen, waaronder ook LPG, aan particulieren en bedrijven. De verkoop van LPG werkt belemmerend voor de gebiedsontwikkeling voor het gebied. Om de woningbouw in het Wagenweggebied mogelijk te maken zal de LPG-installatie van Zuidewind B.V. verwijderd moeten worden. De gemeente is gezamenlijk met Zuidewind tot een voorstel voor sanering gekomen en deze is tot een vaststellingsovereenkomst verwerkt voor deze verwijdering en de compensatie aan Zuidewind B.V. De kosten ervan zijn opgenomen in de totale kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Door het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kan de gemeente Purmerend een ontwerpbestemmingsplan voor het mogelijk maken van woningbouw op de aangrenzende locatie. ln de toekomst zullen ook andere nabijgelegen gronden herbestemd kunnen worden naar woningbouw.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en de kosten te dekken uit het krediet voor de totale kosten van de openbare ruimte in het Wagenweggebied (zie raadsbesluit 26 april 2018). In de vergadering vanavond 16 meivan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zal dit onderwerp worden voorbehandeld alvorens het in de raadsvergadering kan worden vastgesteld.

foto: StadspartijNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...