Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

LeeghwaterbadCL
Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan dat ze in de wet staan. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de provincie Noord-Holland.
Niet-resistent RVS mag in de ruimten rond een zwembad niet worden gebruikt, tenzij dit onder strikte voorwaarden gebeurt. Niet-resistent RVS kan worden aangetast door de damp van het zwemwater, bezwijken en kan dan letsel veroorzaken. In november 2019 stelde raadslid Coen Lageveen van de Stadspartij vragen over de veiligheid van het Leeghwaterbad.
Leeghwaterbad voldoet nog niet aan de RVS veiligheidsregels
Uit de beantwoording van de vragen, medio december, blijkt dat het zwembad nog niet volledig voldoet aan de regels voor de toepassing van niet resistent RVS in zwembaden. Spurd heeft in november 2016 door SGS Intron (een organisatie die bouwinspecties verricht) een inspectie op basis van de nieuwe richtlijn NPR9200 laten uitvoeren. Van deze inspectie is een rapportage opgesteld met een overzicht van uit te voeren maatregelen. De rapportage is aan de gemeente overlegd.

De belangrijkste knelpunten zijn tijdens de renovatie in 2018 aangepakt. Uit de her-inspectie door SGS Intron in september 2019 bleek dat het zwembad nog niet volledig aan de regelgeving voldoet. Het gaat hierbij om een aantal niet cruciale onderdelen, zoals klemmen en schroeven van lichtarmaturen, plankdragers en wandpanelen in een aantal opslagruimten. Voor een aantal andere punten zoals de duikplank en startblokken is een ‘beheersmaatregel’ opgesteld, waarmee de veiligheid wordt gewaarborgd door het jaarlijks testen van de ankers door middel van een trekproef.

In januari 2020 worden de hoofddraagconstructie van het pand en de herstelpunten uit de her-inspectie opnieuw geïnspecteerd. Hiervan verwacht de gemeente in maart 2020 een rapport.
Eindrapportage herinspectie in februari 2020
De gemeente en Spurd hebben regelmatig overleg over de inspectieresultaten en de stand van zaken. Het team Vastgoed en het team Toezicht en Handhaving worden door Spurd schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang.
Tijdens een overleg op 16 december in het stadhuis tussen Spurd en de gemeente zijn het her-inspectierapport en de nog uit te voeren maatregelen, doorgenomen.

Spurd heeft tijdens het overleg aangegeven dat zij verwachten dat de werkzaamheden in februari 2020 gereed zullen zijn. Hierna wordt een eindrapportage opgesteld. Vanuit de gemeente is aangegeven dat uit de eindrapportage moet blijken dat het zwembad aan art 5.12 van de regeling bouwbesluit 2012 moet voldoen. De eindrapportage wordt door de gemeente beoordeeld.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...