Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

PolderHA
De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.
De provincie doet tot 2022 onderzoek naar bodemdaling en gaat door met projecten waarin agrariërs ervaring opdoen met het remmen en stoppen van bodemdaling. 
Een project dat start is de aanleg van drukdrainage tegen bodemdaling. Maar ook wordt het onderzoek naar natte teelten verbreed met de teelt van Azolla, een kroosvarentje dat stikstof uit de lucht haalt.
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling): “Wij gaan pas grootschalig met maatregelen aan de gang, als daadwerkelijk uit alle onderzoeken duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit van de maatregelen en de (zoet)watervraag. Als er maatregelen getroffen worden, dan moeten wij ook de gevolgen voor de betrokkenen bij de veenweidegebieden niet uit het oog verliezen. Wij willen de komende periode gebruiken om enkele nieuwe proefprojecten op veehouderijbedrijven in gang te zetten om meer agrariërs ervaring met maatregelen op te laten doen.” 
De afgelopen jaren investeerde de provincie al in gezamenlijk onderzoek en in pilots, om samen met veehouders ervaring met nieuwe technieken op te doen. De provincie financiert projecten op het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld, het Innovatieprogramma Veen (IPV) bij Nauerna en op een melkveebedrijf in Assendelft. 
Laag Holland
Ook nemen Gedeputeerde Staten het initiatief om samen met onder andere agrariërs, terreinbeheerders en gemeenten een gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland te ontwikkelen. 
In dit gebied – lopend van Schermer tot aan de rand van Amsterdam en van Castricum tot aan Volendam – wordt gewerkt aan het realiseren van natuur, de verbetering van de waterkwaliteit en een duurzame landbouw. Deze aanpak past goed binnen het advies-Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de agrariërs, natuurbeherende organisaties en waterschappen en in samenhang met andere opgaven. 
Rapport Veerman
Begin juli nam gedeputeerde Rommel het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ (1697 kB, PDF) in ontvangst. Het rapport is geschreven nadat Cees Veerman in opdracht van de provincie had gesproken met agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen. Veerman heeft hun wensen geïnventariseerd en randvoorwaarden en ideeën voor het stoppen, afremmen en herstellen van de bodemdaling meegenomen in zijn onderzoek.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...