verkeersveiligheidjongeren
Om scholieren en jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze daarmee te leren omgaan, investeert de provincie komend jaar ruim € 900.000,- in 17 verkeersveiligheidsprojecten.
Zebra’s op straat en apen in je hoofd!
Nieuw dit jaar zijn de projecten ‘Ik stop voor zebra's’ en ‘Fight your inner monkey’. Met het eerste leren scholieren waar een zebrapad nou eigenlijk voor bedoeld is: om voetgangers te laten oversteken. Kinderen leren dat ze veilig kunnen oversteken bij een zebrapad, mits bestuurders ze voorrang verlenen. Het blijft altijd opletten!
Het project ‘Fight your inner Monkey’ wil jongeren van 10 tot 16 jaar bewust maken van groepsdruk. Ze maken kennis met hun eigen 'inner monkey’, de aap in je die de groep nadoet om erbij te horen. Door veilige keuzes te maken voorkomen ze risicovol na-aapgedrag in het verkeer.
Bij alle 17 projecten ligt de nadruk op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht. Kinderen worden zich bewust van hun eigen rol in het verkeer maar ook van die van de andere verkeersdeelnemers. Tijdens trainingen wordt onder andere aandacht besteed aan omgaan met groepsdruk in het verkeer, mobieltjes en social media op de fiets en algemene verkeersveiligheid. Ook dit jaar wordt weer uitgebreid stilgestaan bij de dode hoek; hoe herken je dodehoek situaties op de weg en hoe ga je ermee om?
Investeren in verkeersveiligheid
De provincie Noord-Holland richt zich niet alleen op verkeersveiligheid in technische zin, maar ook op voorlichting en bewustwording. Noord-Holland zet daarbij vooral in op verkeersgedrag en bewustwording bij jongeren. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...