tamoilWheermolen
Purmerend moet van de Raad van State een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie van het tankstation Tamoil in de wijk Wheermolen. Op grond van aangescherpte veiligheidsvoorschriften mag daar nu in een nieuw bestemmingsplan geen LPG verkocht worden.

Het Rijk dacht enige jaren terug als overgangssituatie voor alle vergelijkbare situaties in het land een exclusieve regeling te maken. Dit ook vanwege de hoge saneringskosten voor de overheid die daarmee zouden kunnen worden ontlopen. Die regeling stuitte echter op een negatieve uitspraak van de Raad van State. Terwijl het Rijk betrokken branche en overheden in de waan had gebracht dat dit wel te regelen viel. Branche en overheden participeerden in goed vertrouwen hierop met alle hedendaagse gevolgen. De Stadspartij waarschuwt net als D66 al van aanvang af om niet te besluiten op basis van beloofde wetgeving hierover. De meerderheid van de raad sloeg die waarschuwing in de wind.

Gezocht wordt nu al weer enige jaren naar een andere regeling. Een nieuw ontwerp heeft volgens deskundigen evenmin een grote kans van slagen. Maar in de hoop dat de komende tijd dit definitief anders zal leren probeert Purmerend de sluiting van de LPG verkoop te ontlopen.

Overwegingen gemeenteraad
Door een vasthoudende burger/omwonende van Purmerend is deze zaak aan het licht gekomen. Na de procedure bij de Raad van State heeft nu de bezwarencommissie van de gemeente Purmerend haar in het gelijk gesteld dat er lang genoeg is getalmd en dat er nu iets dient te gebeuren. De situatie is onwettig.
Het college heeft de raad echter geadviseerd dit advies niet over te nemen. Het college heeft ook in een geheim stuk de raad vlak voor de behandeling van het advies in de raadsvergadering geïnformeerd over de financiële consequenties die dit voor de gemeente Purmerend zou hebben.
En stel je nu eens voor dat net nadat de gemeente heeft besloten de LPG verkoop te laten stoppen en de saneringskosten daarvoor heeft betaald de nieuwe regeling toch wordt vastgesteld.
Daarmee wordt het talmen om te besluiten van een plausibele reden voorziend. Dat viel althans uit een interview met Hans Meijer van de PvdA te concluderen. Niet nagelaten wordt ook te verklaren dat de situatie veilig zou zijn. Maar waarom dan die verscherping van veiligheidsvoorschriften? Dat de heer Meijer het ook niet kon laten om op een vileine manier de integriteit van de bezwaarmaakster aan de orde te stellen was ongemanierd.

Je kunt overigens ook opperen dat het niet te hopen is dat tijdens het getalm, nu al vijf jaar, er iets met het LPG station zal gebeuren.

Nieuwe stemming
Een deel van de gemeenteraad wil de wachtperiode van een duidelijke datum voorzien en lijkt daarvoor 31-12-2016 te kiezen. Een ander deel wil dit afhankelijk maken van een eventueel besluit over de nieuwe regeling, een datum hiervoor is ongewis.

De stemmen staakten: 17-17, om de einddatum afhankelijk te maken van een nieuw besluit over een regeling. Eén lid was dus afwezig. Maar die is van de burger/bezwaarmaakster, die inmiddels raadslid is geworden en vanwege integriteitsreden de zaak als burger voorbeeldig strikt gescheiden houdt van haar rol als raadslid. Dit ondanks alle verlokkingen om te reageren op raadsleden die deze scheiding maar moeilijk kunnen respecteren.

Volgens de regels dus volgende maand opnieuw stemmen.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...