parnassialog
In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze instelling was een middelgrote aanbieder van ambulante GGZ aan jeugd (Jeugdwet) en volwassenen (Zorgverzekeringswet) en had 8 kinderen uit de gemeente Purmerend 2 kinderen vanuit de gemeente Beemster in zorg.
Virenze wordt overgenomen door zorgaanbieder Parnassia, een bekende aanbieder bij de gemeente. De formele overname Virenze is met ingang van 1-1- 2018. Dat is volgens de afspraak met de curator. De naam Virenze zal overigens niet voortgezet worden, alles zal onder het 'merk' Lucertis gaan vallen. De zorg voor de 10 kinderen en jongeren in zorg bij Virenze vanuit de gemeenten Purmerend en Beemster kan daarmee in 2018 voortgezet worden.
Vervolghulp
De overgang naar een andere zorgaanbieder heeft geen invloed op het recht op hulp. Kinderen behouden dezelfde rechten op hulp. Ook zijn er gesprekken gevoerd door het college met de huidige behandelaren en is aan hen een voorstel gedaan om bij Parnassia in dienst te komen. Uitgangspunt is dat kinderen en ouders/verzorgers zo min mogelijk last hebben van de doorstart en de behandeling zoveel mogelijk wordt voortgezet met de huidige behandelaren als dit gewenst is.
Informatie
Ouders/verzorgers en kinderen zijn geïnformeerd over de overname. Medewerkers van Parnassia gaan de komende weken contact met hen opnemen om afspraken te maken over de vervolghulp. Wanneer ouders/verzorgers of kinderen toch naar een andere zorgaanbieder willen dan kunnen zij contact opnemen met de consulenten van het loket jeugd Gemeente Purmerend.

Afbeelding: logo ParnassiaNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...